Показники ефективності використання фонду заробітної плати


Показники Попередній рік Звітний рік
Випуск продукції на гривню заробітної плати, грн. 36,25 18,5
Виручка на гривню зарплати, грн. 19,87 22,39
Сума валового прибутку на гривню зарплати, грн. 1,33 –1,04
Сума чистого прибутку на гривню зарплати, грн. 0,004 –2,27
Сума реінвестованого прибутку на гривню зарплати, грн. –3,16 –3,62

 

З табл. 3.40 видно, що аналізоване підприємство не домоглося під­вищення ефективності використання засобів фонду оплати праці. На грив­ню зарплати у звітному році випущено менше товарної продукції, отри­мано менше валового і чистого прибутку, зроблено менше відраху­вань у фонд нагромадження, що варто оцінити негативно.

Після цього необхідно установити фактори зміни кожного показника, що характеризують ефективність використання фонду заробітної плати (рис. 3.15).

 

 
 

Рис. 3.15.Структурно-логічна схема факторного аналізу показників ефективності використання фонду заробітної плати

Для факторного аналізу виробництва продукції на гривню заробітної плати можна використовувати наступну модель:

 

(3.39)

де ВП – випуск продукції в діючих цінах;

ФЗП – фонд заробітної плати;

Т – кількість годин, що було витрачено на виробництво продукції;

åД і Д – кількість відпрацьованих днів відповідно всіма робітниками та одним робочим за період, який аналізується;

ЧР – середньооблікова чисельність робочих;

ППП – середньооблікова чисельність промислово-виробничого пер­со­налу;

ЧВ – середньогодинний виробіток продукції;

П – середня тривалість робочого дня;

ПВ – питома вага робітників у загальній чисельності персоналу;

РЗП – середньорічна зарплата одного працівника.

 

Виручка на гривню зарплати, крім перерахованих факторів, зале­жить ще від співвідношення реалізованої (В) і зробленої продукції (ВП) (рівня реалізованої продукції РР):

 

(3.40)

 

Прибуток від реалізації продукції на гривню зарплати, крім вище­названих факторів, залежить ще і від рівня рентабельності продажів (Rpп):

 

(3.41)

 

Під час аналізу розміру чистого прибутку на гривню заробітної плати додається ще такий фактор, як частка чистого прибутку в загальній сумі валового прибутку (Дчп):

 

(3.42)

Таблиця 3.41Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1577; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.013 сек.