Виконання норм виробітку робітниками-відрядниками


Виконання норм виробітку, % Кількість робітників-відрядників
минулий період звітний період
від 80 до 90
від 90 до 100
від 100 до ПО
від 110 до 120
від 120 до 130
від 130 до 140
від 140 до 150
від 150 і вище  
Усього

 

За даними таблиці можна розрахувати середній рівень виконання норм виробітку (Кнв) робітниками-відрядниками, використовуючи се­ред­ньо­арифметичну зважену:

 

 

 

А середній рівень виконання норм виробітку без урахування робіт­ни­ків, які не виконали норм, становив 109%:

 

Отже, за умови виконання норм виробітку всіма робітниками-від­ряд­никами продуктивність праці зросла б на 3,41% ( ).

Виконання норм виробітку в цілому по підприємству передбачалося планом на рівні 104%. Таким чином, план з продуктивності праці робітни­ків-відрядників перевиконано на 1,35% .

Оскільки питома вага робітників-відрядників у загальній чисельності ро­бітників становить 76% [(790 : 958) ´ 100], то середньогодинна про­дуктивність праці робітника зросла на 1,06%, трудомісткість продукції зни­зилась на 1,05%

Причини невиконання норм виробітку одними робітниками і способи досягнення високих результатів іншими виявляють на основі матеріалів хронометражних спостережень, узагальнених фото- і самофотографій ро­бочого дня, аналізу первинних документів на доплату, причин і ха­рак­теру понадурочних робіт, матеріалів перегляду норм на робочих місцях, у діль­ницях, бригадах, цехах.Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1883;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.