Аналіз використання устаткування


Показники План Звіт Відхилення від плану
Випуск продукції, тис. грн. 3 300 3 500 +200
Кількість верстатів, шт. +4
Загальна кількість від­пра­цьо­ваних верстато-го­дин, верст.-год. 49,2 – 5,8
Кількість годин, відпра­цьо­ва­них одним верстатом, год. –188,89
Середній виробіток на 1 верст.-год. +11,14

 

Коефіцієнт екстенсивності використання устаткування показує втра­ти часу роботи устаткування на 17,17% планової кількості верстато-годин (188,8 : 1100 ´ 100), що означає це резерв у випуску продукції.

Коефіцієнт інтенсивності використання устаткування характеризує ус­пішність роботи підприємства. Виробіток на 1 верстато-годину збіль­шився на 18,57% (11,14 : 60,0 ´ 100), за рахунок чого випуск продукції зріс на 6,06% (200 : 3300 ´ 100).

Узагальнюючий показник, що характеризує ступінь використання устат­кування за часом і потужністю, називається інтегральним коефі­ці­єнтом ((0,414 ´ 1,186) = 0,491).

 

Коефіцієнт екстенсивності: (3.59)

 

Коефіцієнт інтенсивності: (3.60)

 

Вплив зміни часу роботи устаткування (а) і його продуктивності (б) на випуск продукції визначається методом ланцюгової підстановки:

а) – 5,8 ´ 60,0 = – 348 (за рахунок часу роботи);

б) 49,2 ´ 11,14 = 548 (за рахунок зростання продуктивності устат­кування).

Знаючи наявність верстатів та їх фактичну продуктивність, можна виз­начити вплив цих факторів на випуск продукції (табл. 3.53).

Таблиця 3.53Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1518;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.