Дані для факторного аналізу прибутку на гривню зарплати

Показники Базис­ний рік Звіт­ний рік Відхи­лення
Прибуток від реалізації продукції, тис. грн. 140,9 –260,2 –401,1
Чистий прибуток, тис. грн. 0,4 –568,6 –569,0
Частка чистого прибутку в загальній сумі прибутку, % 0,002 2,8 2,798
Виручка від реалізації продукції, тис. грн. 2 111,8 5 602,0 3 490,2
Вартість випущеної продукції, тис. грн. 3 853,6 4 627,9 774,3
Питома вага виручки у вартості товарної продукції, % 54,8 121,0 66,2
Рентабельність продажів, % 6,7 –4,6 –11,3
Фонд заробітної плати, тис. грн. 106,3 250,2 143,9
Середньорічна зарплата промислово-виробничого пер­соналу, тис. грн. 98,4 237,5 139,1
Прибуток на гривню зарплати, грн. 1,33 –1,04 –2,37
Чистий прибуток на гривню зарплати, грн. 0,004 –2,27 –2,274
Питома вага робітників у загальній чисельності про­мис­лово-виробничого персоналу, % 68,6 71,0 2,4
Відпрацьовано днів одним робітником за рік –1
Середня тривалість робочого дня, ч. 7,8 7,7 –0,1
Середньогодинний виробіток робітника, грн. 38,6 43,6 5,0

 

Аналізуючи зміну розміру реінвестованого прибутку на гривню за­робітної плати, необхідно враховувати ще і такий фактор, як частка ре­ін­ве­сто­ваного прибутку в загальній сумі чистого прибутку (URP):

 

(3.43)

 

Для розрахунку впливу факторів за наведеними вище моделями може використовуватися спосіб ланцюгової підстановки. Використовуючи дані табл. 3.41, довідаємося, за рахунок яких факторів змінився чистий прибуток (збиток) на гривню зарплати:

 

 

Зміна чистого прибутку на гривню зарплати загальна:

–2,27 – 0,004 = –2,274, грн.;

у тому числі за рахунок зміни:

середньорічного заробітку одного працівника підприємства:

0,186 – 0,004 = 0,182 грн.;

питомої ваги робітників у загальній чисельності персоналу:

0,232 – 0,186 = 0,046 грн.;

кількості відпрацьованих днів одним робітником за рік:

–0,228 – 0,232 = –0,46 грн.;

середньої тривалості робочого дня:

–0,238 – 0,228 = –0,01 грн.;

середньогодинного виробітку робітників:

0,339 + 0,238 = 0,577 грн.;

коефіцієнта реалізованої продукції:

–0,252 – 0,339 = –0,598 грн.;

рівня рентабельності продажів:

–0,263 + 0,252 = –0,11 грн.

Сумарний вплив усіх факторів дорівнює відхиленню за аналізованим показником.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1187; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.