Кореспонденція рахунків з обліку фінансових витрат

 

Зміст операції Дебет Кредит
Короткостроковий кредит зарахований на поточний рахунок
Нараховані відсотки банку за користування кредитом
Погашено короткостроковий кредит підприємством
Перераховано відсотки банку за користування кредитом
Нарахована винагорода за користування обладнанням
Нарахований податковий кредит за ПДВ на винагороду
Зменшена частка довгострокових фінансових інвестицій в асоційоване підприємство
Зменшена частка фінансових інвестицій у спільну діяльність підприємства

 

До витрат інвестиційної діяльності відносяться:

собівартість реалізованих фінансових інвестицій (субрахунок 971);

втрати від зменшення корисності активів (субрахунок 972);

втрати по активах і зобов'язаннях неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти (субрахунок 974);

суми знецінювання (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій (субрахунок 975);

залишкова вартість списаних необоротних активів і витрати, пов'язані з їхньою ліквідацією (розбирання, демонтаж) (субрахунок 976);

інші витрати (субрахунок 977).

У бухгалтерському обліку витрати інвестиційної діяльності враховуються на тимчасовому рахунку 97 "Інші витрати". За дебетом субрахунків 971 – 977 відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на рахунок 79 "Фінансові результати".

На субрахунку 971 "Собівартість реалізованих фінансових інвестицій" відображається балансова вартість реалізованих фінансових інвестицій (на дату їх реалізації) та інші витрати, пов'язані з їх реалізацією.

На субрахунку 972 "Втрати від зменшення корисності активів" відображаються втрати від зменшення корисності активів. Втрати від зменшення корисності активів визнаються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів".

На субрахунку 974 "Втрати від неопераційних курсових різниць" відображаються втрати за активами й зобов'язаннями неопераційної діяльності підприємства від зміни курсу гривні до іноземної валюти.

На субрахунку 975 "Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій" відображається сума знецінення (уцінки) необоротних активів і фінансових інвестицій.

На субрахунку 976 "Списання необоротних активів" відображається залишкова вартість списаних необоротних активів та витрати, пов'язані з їх ліквідацією (розбирання, демонтаж).

На субрахунку 977 "Інші витрати звичайної діяльності" відображаються інші витрати звичайної діяльності, які не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 97 "Інші витрати".

Типова кореспонденція рахунків з обліку витрат інвестиційної діяльності наведена в табл. 18.8.

 

Таблиця 18.8

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1514; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.