Кореспонденція рахунків з обліку інших операційних витрат

 

Зміст операції Дебет Кредит
Використано виробничі запаси на дослідження і розробки
Використані МШП на дослідження і розробки
Нарахована заробітна плата працівникам підприємства, зайнятим дослідженнями і розробками
Зроблено відрахування на соціальні заходи
Виконано роботи підрядником, пов'язані з дослідженнями і розробкою
Списуються витрати підзвітної особи згідно з авансовим звітом
Списано з поточного рахунку комісійну винагороду банку за послуги з реалізації інвалюти
Списується вартість реалізованої іноземної валюти
Списується вартість реалізованих зайво придбаних запчастин
Проведено уцінку товарів
Відновлено уцінку товарів, знижених у ціні в поточному звітному періоді
Відновлено уцінку товарів, знижених у ціні торік
Відображено витрати з недостачі запасних частин
Сума недостачі відображена на забалансовому обліку
Нарахований визнаний штраф податкового органу
Відображено втрати від курсових різниць при перерахуванні дебіторської заборгованості на дату балансу
Відображено втрати від курсових різниць при перерахуванні кредиторської заборгованості на дату балансу

 

Закінчення табл. 18.6

 

Списано запаси на витрати будинку відпочинку і т. п.
Списані МШП на витрати будинку культури
Виплачено матеріальну допомогу особі, що не працює на даному підприємстві
Відображено послуги з водопостачання для житлово-комунального господарства

 

Узагальнення фінансових витрат здійснюється за допомогою рахунку 95 "Фінансові витрати" та рахунку 96 "Втрати від участі в капіталі".

За дебетом рахунку 95 "Фінансові витрати" і його субрахунками відображається сума визнаних витрат, за кредитом – списання на субрахунок 792 "Результат фінансових операцій".

На субрахунку 951 "Відсотки за кредит" ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків, процентів тощо за користування кредитами банків.

На субрахунку 952 "Інші фінансові витрати" ведеться облік витрат, пов'язаних із залученням позикового капіталу, зокрема, витрат, пов'язаних з випуском, утриманням та обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо.

На субрахунку 961 "Втрати від інвестицій в асоційовані підприємства" ведеться облік втрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання асоційованими підприємствами збитків.

На субрахунку 962 "Втрати від спільної діяльності" ведеться облік витрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання спільними підприємствами збитків.

На субрахунку 963 "Втрати від інвестицій в дочірні підприємства" ведеться облік витрат, пов'язаних зі зменшенням частки інвестора в чистих активах об'єкта інвестування внаслідок одержання дочірніми підприємствами збитків.

Типова кореспонденція рахунків з обліку фінансових витрат наведена у табл. 18. 7.

 

Таблиця 18.7

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1216; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.