Бухгалтерські проводки з обліку адміністративних витрат

 

Зміст операції Дебет Кредит
Нарахована зарплата апарату управління
Проведені відрахування на соціальні потреби
Списані відрядні витрати
Акцептований рахунок за оренду приміщення
Нарахована амортизація основних засобів

 

 

Закінчення табл. 18.4

 

Нарахована амортизація інших необоротних матеріальних активів
Нарахована амортизація нематеріальних активів
Акцептований рахунок постачальника за водопостачання, водовідведення, опалення, освітлення
Відображаються витрати з аудиторських послуг
Послуги банку за розрахунково-касове обслуговування
Списуються адміністративні витрати на фінансовий результат

 

Витрати на збут – це витрати, пов'язані з реалізацією, продажем (збутом) готової продукції, товарів, робіт і послуг. Вони також, як і адміністративні витрати, відносяться до операційної діяльності, а, отже, не підлягають включенню в собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), а списуються на фінансовий результат операційної діяльності.

Бухгалтерський облік витрат на збут ведеться за статтями кошторису витрат, складеного планово-економічною службою підприємства на звітний період (місяць, квартал, рік). Кошторис затверджується виконавчим директором або власником підприємства.

Статті витрат на збут, як передбачено в П(С)БО 16 "Витрати", включають наступні витрати [7]:

витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;

витрати на ремонт тари;

оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;

витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);

витрати на передпродажну підготовку товарів;

витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;

витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);

витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно–експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;

витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;

витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), що зберігається на складі підприємства;

витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства;

інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

Бухгалтерський облік витрат на збут ведеться на балансовому рахунку 93 "Витрати на збут". За дебетом цього рахунку відображається сума визнаних збутових витрат, за кредитом – списання на рахунок 791 "Результат операційної діяльності". Списання таких витрат підприємством може проводитися щомісяця, поквартально або за підсумком за звітний рік у грудні місяці. Таке рішення ухвалює саме підприємство. Отже, на дебеті рахунку 93 "Витрати на збут" можуть накопичуватися витрати за місяць і наростаючим підсумком за період з початку року.

Бухгалтерський облік забезпечує контроль над фактичним використанням коштів за кожною статтею, передбаченою кошторисом витрат на збут. Для цієї мети ведеться аналітичний облік збутових витрат, тобто, за статтями витрат у Журналі 5.

Господарські операції, пов'язані зі збутом продукції, знаходять висвітлення в бухгалтерському обліку наступними записами, які наведені в табл. 18.5.

 

Таблиця 18.5

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1618; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.01 сек.