Облік загальновиробничих, адміністративних витрат і витрат на збут. Інші операційні, фінансові та інвестиційні витрати

 

Підприємства, які мають цехову структуру в бухгалтерському обліку узагальнюють витрати з утримання, обслуговування та управління цехом, ділянкою і т. п. Такі витрати називаються загальновиробничими.

До складу загальновиробничих витрат включаються:

оплата праці апарата управління цехом, ділянкою; працівників, зайнятих ремонтом і обслуговуванням основних засобів і інших необоротних активів; працівників, зайнятих удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності;

відрахування на соціальні заходи і медичне страхування робітників загальновиробничого призначення; витрати на оплату службових відряджень персоналу цеху, ділянки; канцелярські витрати; послуги зв'язку та ін.

амортизація необоротних активів загальновиробничого призначення;

витрати на операційну оренду; витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримування виробничих приміщень;

витрати на здійснення технологічного контролю над виробничими процесами і якістю продукції, робіт, послуг;

витрати на проведення медоглядів;

витрати на утримання огороджень машин, люків, вентиляційних установок, сигналізації, пристроїв для зупинки механізмів;

витрати, пов'язані із забезпеченням працівників спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням, захисними пристроями і спеціальним харчуванням;

витрати не капітального характеру на техніку безпеки, виробничу санітарію, придбання довідників і плакатів з охорони праці;

інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей напівфабрикатів, інструментів зі складів у цехи й готової продукції на склади; недостачі незавершеного виробництва; нестачі й втрати від псування матеріальних цінностей у цехах у межах норм природних втрат; оплата простоїв).

Загальновиробничі витрати діляться на постійні та змінні.

До змінних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, ділянок), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно зміні обсягу діяльності. Вони розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат) виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

До постійних загальновиробничих витрат відносяться витрати на обслуговування і управління виробництвом, які залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Вони розподіляються на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат) при нормальній потужності. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції, робіт, послуг у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених і нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їхню фактичну величину.

Бухгалтерський облік загальновиробничих витрат ведеться на балансовому рахунку 91 "Загальновиробничі витрати". За дебетом даного рахунку відображається сума визнаних загальновиробничих витрат, за кредитом – щомісячне списання, за відповідним розподілом, списання на рахунки 23 "Виробництво" та 90 "Собівартість реалізації".

Аналітичний облік ведеться за місцями виникнення, центрами і
статтями (видами) витрат.

При відображенні в обліку операцій за загальновиробничими витратами застосовуються наступні бухгалтерські проводки, які представлені у табл. 18.3.

 

Таблиця18.3

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1760; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.012 сек.