Показники довгострокової платоспроможності підприємства

Назва коефіцієнта Методика розрахунку коефіцієнта Пояснення значень коефіцієнта
Коефіці­єнт співвід­ношення робочого і загального капіталу   [Оборотні активи (ф.№1, р.260) + Витра­ти майбутніх періодів (ф.№1, р.270)] - [По­точні зобов'язання (ф.№1, р.620) + Дохо­ди майбутніх періодів (ф.№1, р.630)] : [Акти­ви підприємства (ф.№1, р.280)] Цей коефіцієнт характе­ризує, скільки робочого капіталу припадає на загальні активи підприєм­ства
Коефіці­єнт концентрації власного капі­талу (автономії або незалеж­ності) [Власний капітал (ф.№1, р.З80)] : Акти­ви підприємства (ф.№1, р.280)] Цей коефіцієнт показує частку коштів власників підприємства в загальній сумі коштів, вкладених у майно, та характеризує можливість підпри ємства виконати свої зовнішні зобов'язання за рахунок власних коштів, незалеж­ність його функціонування від позикових коштів
Коефіці­єнт заборго­ваності або концентра­ції пози­кового капіталу   [Поточний капітал (ф.№1, р.430 + р.480 + р.620+р.630)] : [Ак­тиви підприємства (ф.№1, р.280)] Даний коефіцієнт характе­ризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Чим нижчий цей коефіцієнт, тим стійкіше його фінансове становище
Коефіці­єнт співвідношення позикового і власного капіталу [Поточний капітал (ф.№1, р.430 + р.480 + р.620+ р.630)] : [Власний капітал (ф.№1, р.380)] Цей показник дає найбільш загальну оцінку фінансової стійкості підприємства і показує, скільки позикових коштів припадає на одну гривню власного капіталу. Якщо цей показник зростає, то посилюється залежність підприємства від інвесторів і кредиторів

 

Довгострокова платоспроможність ТОВ «Ядерне паливо» розрахована у таблиці 1.8. Графічно їх динаміку зображено на рис. 1.7.

Таблиця 1.8

Аналіз показників довгострокової платоспроможності

ТОВ «Ядерне паливо» за 2013-2015 рр.

Показники 2013р. 2014р. 2015р. Відхилення (+/-)
2014р. до 2013р. 2015р. до 2014р.
Коефіці­єнт співвід­ношення робочого і загального капіталу -0,23 -0,12 -0,11 + 0,11   + 0,01  
Коефіці­єнт концен­трації влас­ного капі­талу (автономії або незалежності) 0,37 0,72 0,66 + 0,35     -0,06    
Коефіці­єнт заборго­ваності або концентра­ції пози­кового капіталу 0,63 0,46 0,34 -0,17     -0,12    
Коефіці­єнт співвідношення позикового і власного капіталу 1,69 0,64 0,52 -1,05     -0,12    

 

Рис. 1.7. Динаміка показників довгострокової платоспроможності


Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1168; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.