Аналіз ділової активності підприємства


Ділова активність підприємства у фінансовому аспекті проявляється передусім у швидкості обороту його засобів. Аналіз її полягає у досліджуванні рівнів і динаміки різнобічних фінансових результатів діяльності господарюючого суб’єкта.

Загальна оборотність усіх засобів складається з часткових показників оборотності окремих елементів цих засобів.

Розглянемо показники, що характеризують ділову активність.

1. Коефіцієнт загальної оборотності капіталу (К03) обчислюється як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації (В) до середньої вартості загального капіталу за певний період (ЗК):

 

(9.16)

 

2. Коефіцієнт оборотності засобів (Ком) являє собою відношення чистого доходу (виручки) від реалізації до середньої за період величини мобільних засобів (запаси і витрати, грошові кошти, розрахунки, інші оборотні активи) по балансу (МК):

 

(9.17)

 

3. Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів (Комз) обчислюється як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації до середньої за період вартості запасів і витрат по балансу (МЗ):

 

(9.18)

4. Коефіцієнт оборотності готової продукції (Кгоп) визначається як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції до середньої за період величини готової продукції (ГП):

(9.19)

5. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (Кодз) визначається як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації до середньої за період дебіторської заборгованості (ДЗ):

 

(9.20)

 

6. Середній термін обороту дебіторської заборгованості (тривалість періоду обороту в днях) (Тобд) як відношення календарного фонду часу за певний період (наприклад, за рік – 365 днів) до коефіцієнту оборотності дебіторської заборгованості (Кодз):

 

(9.21)

 

7. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (Кокз) як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації до середньої за період дебіторської заборгованості (КЗ):

 

(9.22)

 

8. Середній термін обороту кредиторської заборгованості (Тобк) як відношення календарного фонду часу за певний період до коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості за цей же період (Кокз):

 

(9.23)

 

9. Фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів (ФвНА) як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації до середньої за період величини необоротних активів (НОА):

 

(9.24)

 

10. Коефіцієнт оборотності власного капіталу (Ковк) як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації до середньої за період вартості власного капіталу (ВК):

 

(9.25)

 

11. Продуктивність праці (ПП) визначається як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції до середньооблікової чисельності робітників (СЧ):

 

(9.26)

 

12. Питома вага продукції, що поставляється за експорт (ПВП) визначається як відношення величини чистого доходу (виручки) від реалізації продукції на експорт (ВРЕ) до загальної виручки від реалізації продукції.

 

(9.27)

 

Ділової активності характеризується і якісними показниками. До них можна віднести широту ринку збуту продукції на експорт, наявність продукції на експорт, репутацію підприємства, яка виражається, наприклад, в популярності користувачів його продукції або послуг.

При аналізі ділової активності, крім дослідження основних її кількісних показників, обов’язково треба аналізувати виконання планових показників, що відображають діяльність підприємства, її динаміку. Особлива увага має приділятися аналізу ефективності використання ресурсів, темпів зростання обсягу реалізації, авансованого капіталу, прибутку. При цьому темпи зростання обсягу реалізації повинні перевищувати зростання авансованого капіталу, а темпи зростання прибутку перевищувати темпи зростання реалізації.Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2269;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.