Аналіз розподілу чистого прибутку підприємства

Чистий прибуток розподіляється згідно зі статутом підприємства. За рахунок чистого прибутку виплачуються дивіденди акціонерам підприємства, створюються фонди накопичення, споживання, резервний фонд, частина прибутку спрямовується на поповнення власного оборотного капіталу, йде в реноваційний фонд та на інші цілі.

Для аналізу використовується інформація з форми №2 “Звіт про фінансові результати”, розрахунки та кошториси використання фондів, баланс підприємства.

У процесі аналізу вивчається виконання плану з використання прибутку за всіма напрямками порівнюється з даними плану, з даними минулого року або з даними, одержаними протягом кількох років, і в разі відхилень з’ясовується їх причини по кожному напрямку використання прибутку.

При аналізі формування фондів необхідно також визначити динаміку частки прибутку, яка йде на виплату дивідендів по акціях (якщо це акціонерне товариство), самофінансування підприємства, фонд соціального споживання, матеріальне заохочування робітників і таких показників, як сума зарплати і виплат на одного робітника. Ці показники треба вивчати в тісному зв’язку з рівнем рентабельності, сумою прибутку на одного робітника, на одну гривню основних виробничих фондів.

Важливим завданням аналізу є вивчення питань використання засобів фондів накопичення і використання. Засоби цих фондів мають цільове призначення і витрачаються згідно з затвердженим кошторисом. Фонд накопичення використовується в основному для фінансування витрат на розширення виробництва, його технічне переоснащення, впровадження нових технологій та інше.

Фонд споживання може використовуватись на колективні потреби (витрати на утримання об’єктів культури й охорони здоров’я, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів) та індивідуальні (винагорода за результатами роботи за рік, матеріальна допомога, вартість путівок у санаторії і будинки відпочинку, стипендії студентам та інші).

Аналізуючи використання засобів фонду накопичення, слід вивчити повноту фінансування всіх запланованих заходів, своєчасність їх виконання й отриманий ефект.

Контрольні питання

1. Завдання аналізу фінансових результатів.

2. Дайте характеристику інформаційної бази аналізу фінансових результатів.

3. Назвіть методи регулювання прибутку суб’єктів господарювання на підставі діючих нормативних актів.

4. Які види діяльності суб’єкта господарювання регламентовані П(С)БО?

5. Як здійснюється аналіз рівня, динаміки, структури та якості фінансових результатів?

6. Що включає в себе прибуток від звичайної діяльності?

7. Як визначити валовий прибуток?

8. Як здійснюється факторний аналіз валового прибутку від реалізації товарної продукції?

9. Як встановити вплив зміни структури і асортименту продукції підприємства на його валовий прибуток?

10. Як оцінити вплив зміни цін на готову продукцію на валовий прибуток?

11. Як встановити вплив зміни обсягу реалізації продукції на валовий прибуток?

12. Як розраховується вплив зміни собівартості продукції на валовий прибуток?

13. Поясніть особливості факторного аналізу фінансових результатів від різних видів діяльності.

14.Назвіть особливості аналізу взаємозв’язку "витрати-обсяг-прибуток".

15. Як визначається маржинальний дохід?

16. Як здійснюється аналіз чистого прибутку?

17. Який існує порядок розподілу та використання чистого прибутку?

18. Які фактори впливають на розмір спеціальних фондів, що створюються на підприємстві за рахунок чистого прибутку?

19. Який вплив спричиняє порядок розподілу прибутку, прийнятий на підприємстві, на його фінансовий стан?

20. За який період характеризує збільшення власного капіталу чистий прибуток, а за який – нерозподілений прибуток?


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2653; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.