Аналіз основних техніко-економічних показників ТОВ «Ядерне паливо», його галузеві особливості та оцінка фінансового стану


Об’єктом досліджено обрано Товариство з обмеженою відповідальністю «Ядерне паливо», яке займається виробництво конкурентоспроможного палива для реактивів ВВЕР-100 АЕС України. На даний час підприємство відноситься до складу суб’єктів малого підприємництва, оскільки на ньому працює 14 осіб, а його обороти становлять до 70 млн. грн.

ТОВ «Ядерне паливо», створене у 2004 році відповідно до установчого договору про утворення спільної часткової власності у формі господарського товариства як суб'єкта підприємницької діяльності, на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України "Про господарські товариства". Статутом регулюються правовідносини учасників спільної часткової власності, форми і засоби господарської діяльності, порядок формування його майна, розподілу прибутків, відшкодування збитків, а також інші питання діяльності даного підприємства.

З дня державної реєстрації ТОВ «Ядерне паливо» набуло прав юридичної особи, веде власний баланс, відкрило розрахунковий та інші необхідні рахунки в банках, одержало власну печатку й штамп, а також має інші необхідні для здійснення статутної діяльності атрибути.

Метою утворення Товариства (згідно Статутом) є об'єднання фінансових засобів учасників для здійснення підприємницької діяльності у комерційній та виробничій сферах. Предмет діяльності ТОВ «Ядерне паливо» - дослідження, випробування, розробка, сертифікація та впровадження новітніх технологій щодо виробництва конкурентоспроможного палива для реактивів ВВЕР-100 АЕС України.

Майно підприємства становлять основні засоби та оборотні кошти, інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. На підприємстві створені фонди виробничого і соціального розвитку, резервний та інші. Питання про створення та використання фондів, а також нормативів відрахувань до них визначаються Засновниками.

Вищим органом Товариства є Збори Засновників або їх повноважних представників.

Організаційна структура даного підприємства зображена на рис.1.5

    Директор      
               
Головний Бухгалтер Технічний директор   Юрист  
         
Бухгалтерія   Відділ   Відділ   Відділ  
    виробництва   дослідження   впровадження
    ядерного палива   ядерного палива   новітніх технологій
                 

 

Рис.1.5. Організаційна структура ТОВ «Ядерне паливо»

Виходячи із рис. 1.5 можна стверджувати, що очолює ТОВ «Ядерне паливо» директор. Крім того підприємство складається із 4 відділів: бухгалтерії, відділу виробництва ядерного палива – займається безпосередньо виробництво; відділом дослідження ядерного палива – проводять наукові дослідження у галузі виробництва ядерного палива; відділ впровадження новітніх технологій – конструкторський відділ, яки займається створення новітніх зразків у сфері ядерного палива та його використання.

У таблиці 1.4 наведено техніко – економічні показники фінансово – господарської діяльності дослідного підприємства за останні три роки.

Таблиця 1.4Дата добавления: 2016-06-15; просмотров: 1709;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.