Інтегральний метод в економічному аналізі


Інтегральний метод застосовується для вимірювання впливу чин­ників у мультиплікативних, кратних і кратно-адитивних моделях. Його використання дозволяє одержувати більш точні результати розрахун­ку впливу чинників у порівнянні зі способом ланцюгової підстановки, абсолютних і відносних різниць, оскільки додатковий приріст резуль­тативного показника від взаємодії чинників приєднується не до останнього чинника, а ділиться нарівно між ними.

Розглянемо алгоритм розрахунку впливу факторів для різних моделей.

1. ƒ = xy

 

; чи ;

; чи .

 

У нашому прикладі (табл. 1.1) розрахунок впливу факторів здійснюється в такий спосіб:

 

ТП = ЧР ´ РВ (1.26)

 

тис. грн.

тис. грн.

 

2. ƒ = xyz

 

;

;

.

 

Приклад:

ТП = ЧР ´ Д ´ ДВ (1.27)

 

Усього +200 000 тис. грн.

 

Для розрахунку впливу факторів у кратних та змішаних моделях використовуються наступні робочі групи:

Вид факторної моделі:

; .

Наприклад:

; (1.28)

 

; тис. грн.;

тис. грн.;

тис. грн.

 

Вид факторної моделі:

 

;

;

.

 

Якщо в знаменнику більше двох факторів, то процедура про­довжується.

Таким чином, використання інтегрального методу не вимагає знан­ня всього процесу інтегрування. Достатньо у ці готові робочі фор­му­ли підставити необхідні числові дані і зробити не дуже складні розрахун­ки за допомогою калькулятора чи іншої обчислювальної техніки.Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 3657;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.