Аналіз грошових потоків


Більшість видів господарських операцій підприємства в тій чи іншій мірі пов'язана з надходженням або вибуттям грошових коштів (притік або відтік).

Таким чином, грошовий потік – це сукупність розподілених в часі обсягів надходження і вибуття грошових коштів в процесі господарської діяльності підприємства. Притоком грошових коштів називають позитивний грошовий потік, а відтоком (вибуттям) грошових коштів – негативний грошовий потік. Різниця між позитивним і негативним грошовим потоком по кожному виду діяльності називають чистим грошовим потоком.

Грошовий потік можна класифікувати по ряду ознак:

1. За видами діяльності:

- грошовий потік від операційної діяльності;

- грошовий потік від інвестиційної діяльності;

- грошовий потік від фінансової діяльності.

2. За участю в господарському процесі:

- грошовий потік по підприємству в цілому;

- грошовий потік по видам господарської діяльності;

- грошовий потік по структурним підрозділам підприємства;

- грошовий потік по окремим господарським операціям.

3. За напрямом:

- позитивний грошовий потік;

- негативний грошовий потік.

4. За рівнем оптимізації:

- надмірний грошовий потік;

- дефіцитний грошовий потік.

5. За часом:

- ретроспективний грошовий потік;

- оперативний грошовий потік;

- плановий грошовий потік.

6. За моментом оцінки вартості грошових коштів:

- справжня вартість грошового потоку;

- майбутня вартість грошового потоку.

7. По характеру формування:

- періодичний (регулярний) грошовий потік;

- епізодичний (дискретний) грошовий потік.

8. За тимчасовим інтервалом:

- грошовий потік з рівномірним тимчасовим інтервалом;

- грошовий потік з нерівномірним тимчасовим інтервалом.

Мета аналізу грошових потоків – отримання необхідного обсягу їх параметрів, що дають об'єктивну, точну і своєчасну характеристику напрямів надходження і витрачання грошових коштів, обсягів, складу, структури, суб'єктивних і об'єктивних внутрішніх і зовнішніх чинників, які по різному впливають на зміну грошового потоку.

Задачі аналізу грошових потоків:

1. Оцінка оптимальності обсягів грошових потоків.

2. Оцінка грошових потоків по видам діяльності.

3. Виявлення і оцінка резервів поліпшення використання грошових коштів і розробка пропозицій по реалізації резервів підвищення ефективності використання грошових коштів.

Послідовність проведення аналізу руху грошових потоків наведено на рис. 9.1.

Джерелом інформації для проведення аналізу є форма 3 "Звіт про рух грошових коштів". Вона відображає рух грошових коштів по трьом видам діяльності (операційній, інвестиційній, фінансовій).

Прямий метод аналізу руху грошових коштів полягає в розгляді даних про позитивні і негативні грошові потоки організації, що сформувалися на основі касового методу шляхом включення в звіт господарських оборотів, пов'язаних з грошовими операціями.

Цей метод використовується у внутрішньому аналізі. Його сутність – в прямому зіставленні притоків грошових коштів та їх використання. Вихідним елементом є чистий доход (виручка) від реалізації продукції.

Аналізуючи грошовий потік прямим методом можна вивчати притік і відтік грошових коштів в розрізі видів діяльності.

При оцінці грошових потоків можна оцінити суму грошових коштів в цілому по видам діяльності (табл. 9.9).


Рис. 9.1. Послідовність проведення аналізу руху грошових потоків

Таблиця 9.9Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1740; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.025 сек.