Розділ 10. Узагальнення результатів аналізу господарської діяльності

На основі узагальнення результатів аналізу господарської діяльності підприємства треба зробити висновки.

Згідно, вищенаведеної методики висновки по результатах аналізу можуть мати наступний вигляд:

Фінансово-господарський стан підприємства в цілому задовільний.

1. Дане підприємство характеризується:

- високою ліквідністю;

- достатньою фінансовою стабільністю та поступовим її ростом;

- інтенсивним ростом прибутковості;

- швидкою оборотністю коштів та ростом її темпів;

- поступовим ростом рентабельності капіталу;

- високим рівнем самофінансування та його ростом.

2. Найважливішим завданням керівництва підприємства є пошук обігових коштів. Найбільш вірогідним з цієї точки зору є шлях залучення коштів від продажу акцій, а також наступних емісій цінних паперів.

3. Для забезпечення росту абсолютної ліквідності підприємства необхідно:

- концентрація зусиль на забезпеченні безперебійного виробництва та активного просування на ринок;

- вивільнення коштів, "заморожених у вигляді запасів і готової продукції на складі".

Цьому відповідає створення чіткої взаємодії між постачальниками, виробничими та збутовими елементами структури. Розробка нормативів виробничих запасів повинна супроводжуватись пошуком платоспроможних замовників і дисциплінованих постачальників – "головне не виробити, а продати."

4. Міри по визволенню "заморожених” коштів супроводжуються відмовою від неходової продукції. Визволені кошти будуть спрямовані на збільшення випуску товарів, які користуються попитом, при цьому важливо зберегти схему постачання продукції по передплаті.

5. Підприємство характеризується низькою питомою вагою постійних витрат у складі собівартості реалізованої продукції, що позитивно позначається на прибутковості і, як наслідок, на рентабельності власного капіталу.

Вивільнення фінансових ресурсів внаслідок реалізації частини основних фондів приведе до одночасного росту поточної ліквідності. Однак, при цьому може виникнути деяке зниження фінансової стійкості підприємства.

Тенденція росту фінансової стійкості дає підставу для ствердження, що підприємство зможе запобігти труднощів з погашенням поточної заборгованості при значних змінах зовнішніх умов.

Приклади висновків, які можна зробити в результаті аналізу згідно вищенаведеної методики:

- фінансово-господарський стан підприємства (організації) задовільний;

- фінансово-господарський стан підприємства незадовільний, треба знайти інвесторів для підтримки його діяльності;

- керівництво підприємства не може розробити цілеспрямовану фінансову стратегію, треба посилити керівництво;

- фінансово-господарський стан підприємства настільки незадовільний, що треба ставити питання щодо банкрутства підприємства.Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1219; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.015 сек.