Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту


 

Основні поняття: еволюція технічних об’єктів, розподіл, аналіз, класифікація.

 

Отже, ми з’ясували, що інформація яка накопичується упродовж роботи над проектом зберігається в банку ідей та пропозицій. Для того щоб вона була використана максимально ефективно, її необхідно, аналізувати розподіляти чи класифікувати. Вказані розумові операції є важливими для конструктора, який здійснює пошук можливих розв’язків проблеми (наприклад оптимальної конструкції чи форми меблевого виробу), тому розглянемо цей процес більш докладно.

Еволюція об’єктів технологічної діяльності. У галузі виробничих технологій або високотехнологічної техніки сконструйовано велику кількість технічних об’єктів – машин, двигунів, засобів зв’язку, знарядь праці тощо. Разом з тим винахідники в усьому світі продовжують пошуки все нових конструкцій та розв’язків. Цей пошук починають з того, що дизайнери, аналізують зразки та аналоги об’єктів, які створювались в минулому або вже існують на даний момент. Відомий український академік, конструктор авіадвигунів Архип Михайлович Люлька якось зауважив: щоб успішно працювати над створенням нових двигунів і не знаходити вже відомі, конструктор повинен постійно тримати в голові досвід попередників і досягнення сучасних дослідників.

Дійсно, якщо поглянути на будь-який вид виробничої діяльності людини, то він представлений у вигляді саме досвіду такої діяльності, який був накопичений у продовж минулих десятиліть, а то й століть. Вказаний досвід не лише використовується в процесі створення чогось нового, а й виступає підґрунтям для подальшої еволюції суспільства, і, зокрема розвитку технологій та виробництва. З розвитком цих технологій відбувається значне збільшення відповідних об’ємів наукової та іншої спеціалізованої інформації. В тому числі й тієї, яка стосується об’єктів технологічної діяльності людини. Тому важливою рисою сучасного дизайнера або фахівця будь-якої галузі виробництва, є не стільки утримання в пам’яті всіх можливих варіантів конструкції та інших специфічних відомостей про виріб, як вміння здійснювати аналіз інформації, що стосується проекту і, зокрема тієї інформації яка стосується безпосередньо об’єкту проектування.

Процес проектування та виготовлення будь-якого виробу чи технологічного об’єкту підлягає закону, який можна назвати законом історичної детермінації або еволюції об’єктів технологічної діяльності людини.

Суть цього закону полягає в тому, що: створення нового пристрою чи будь-якого технічного чи технологічного об’єкту (процесу) відбувається з опорою на вже відомі знання, практичний досвід використання аналогічних об’єктів чи процесів.

Створення виробу починають із всебічного вивчення всіх питань, які в першу чергу стосуються історії створення подібних виробів, різних його комбінацій, дослідження ідей чи закономірностей, що закладені у принцип дії історичних попередників об’єкту проектування.

Якщо ми проектуємо автомобіль, то закон еволюції технічних об’єктів можна виразити через такі запитання: «Яким автомобіль є сьогодні, яким був раніше, і, яким буде завтра»? Відповідаючи на поставлені запитання

 Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1924;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.