Аналіз валового прибутку від реалізації продукції, тис. грн.


Складові прибутки За базисом За базисом на фактично реалізовану продукцію Фактичні дані за звітом Фактичні дані, скореговані на зміну цін
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 4 234 4 560 4 718
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 3 167 3 318 3 411 3 181
Валовий прибуток 1 067 1 242 1 307

 

Валовий прибуток у сумі 158 тис. грн. було отримано внаслідок збільшення відпускних цін на продукцію;

б) зміни цін на матеріали, тарифів на енергію і перевезення, тарифних ставок (окладів) оплати праці (DП2). Для оцінки цього впливу використовують дані про собівартість продукції. У даному випадку ціни на матеріали, тарифи на енергію і перевезення були підвищені на 44,3 тис. грн., що призвело до зниження валового прибутку на цю суму;

в) вплив порушення господарської дисципліни (DП3)встановлюється за допомогою аналізу економії, що склалася внаслідок порушення стандартів, технічних умов, невиконання плану заходів щодо охорони праці, техніки безпеки й ін. У звітному періоді на підприємстві не виявлено додаткового прибутку, отриманого за рахунок аналогічних причин;

г) збільшення обсягу чистого доходу від реалізації продукції в оцінці за базисною собівартістю. Обчислюють коефіцієнт росту чистого доходу від реалізації продукції в оцінці за базисною собівартістю:

 

(8.3)

де С1,0 – фактична собівартість реалізованої продукції за звітний період у цінах і тарифах базисного року;

С0 – собівартість реалізованої продукції базисного року.

 

В даному випадку:

 

Далі корегують базисний валовий прибуток на отриманий коефіцієнт і віднімають із нього базисний розмір валового прибутку:

 

4 = П0 ´ КР1 – П0 = П0 ´ (КР1 – 1) (8.4)

де DП4 – вплив на валовий прибуток змін в обсязі чистого доходу від реалізації продукції;

П0 – валовий прибуток базисного року;

КР1 – коефіцієнт росту чистого доходу від реалізації продукції.

 

Таким чином, цей вплив становить:

4 = 1067 × (1,048 – 1) = 51,2 тис. грн.

Отже, під впливом зміни обсягу продукції валовий прибуток збільшився на 51,2 тис. грн.;

д) збільшення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції DП5;підрахунок зводиться до визначення різниці між коефіцієнтом росту чистого доходу від реалізації продукції в оцінці за відпускними цінами і коефіцієнтом росту чистого доходу від реалізації продукції в оцінці за базисною собівартістю з урахуванням валового прибутку базисного року:

 

5 = П0 ´ (КР2 – КР1) (8.5)

де DП5 – вплив на валовий прибуток змін в чистому доході від реалізації продукції, зумовлених змінами в структурі продукції;

КР2 – коефіцієнт росту чистого доходу від реалізації в оцінці за відпускними цінами:

(8.6)

де Ц1,0 – обсяг чистого доходу від реалізації в звітному періоді за цінами базисного року;

Ц0 – обсяг чистого доходу від реалізації в базисному році.

 

У даному випадку коефіцієнт росту чистого доходу від реалізації становить:

 

Отже,

5 = 1067 ´ (1,077 – 1,048) = 30,9 тис. грн.

У результаті змін у структурі продукції валовий прибуток збільшився на 30,9 тис. грн.;

е) зміна (збільшення, зменшення) витрат на 1 грн. продукції (DП6). Вплив цього фактора визначається різницею між базисною собівартістю фактично реалізованої продукції і фактичною собівартістю, обчисленою з урахуванням змін цін на матеріальні ресурси.

У даному випадку цей вплив (DП6) склав 137 тис. грн. (3318 – 3181);

ж) зміна собівартості реалізованої продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції. Вплив даного фактора обчислюється порівнянням базисної собівартості реалізованої продукції, скорегованої на коефіцієнт росту чистого доходу від реалізації продукції, з базисною собівартістю фактично реалізованої продукції. У формалізованому вигляді цей розрахунок виглядатиме так:

 

7 = С0 ´ КР2 – С1,0, (8.7)

де DП7 ­– вплив на валовий прибуток змін собівартості за розрахунок структурних зрушень у складі реалізованої продукції;

С0 – собівартість реалізованої продукції базисного року;

С1,0 – собівартість реалізованої продукції звітного року в цінах і за умов базисного року.

 

Отже,

7 = 3167 ´ 1,077 – 3318 = 92,8 тис. грн.

Загальне відхилення валового прибутку складає 240 тис. грн.
(1307 –1067), що відповідає сумі факторних впливів.

Результати розрахунку подані в сукупності впливу факторів на валовий прибуток від реалізації продукції (табл. 8.4).

Таблиця 8.4Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 3678;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.