Факторний аналіз рентабельності підприємства.


Кожному підприємству необхідна інформація про рентабельність його діяльності. Таким показником є рентабельність підприємства (активів), що розраховується як відношення прибутку (валового, операційного або чистого) до середньорічної вартості активів підприємства:

 

, (2.1)

де Рп – рентабельність підприємства (активів);

П – прибуток;

– середня вартість усіх активів.

 

В економічній літературі цей показник часто називають загальною, економічною рентабельністю, рентабельністю виробництва або виробничого капіталу.

На рівень і динаміку показників рентабельності впливає вся сукупність виробничо-господарських факторів:

- рівень організації виробництва та управління;

- структура капіталу та його джерел; ступінь використання виробничих ресурсів;

- обсяг, якість і структура продукції;

- витрати на виробництво і собівартість продукції;

- прибуток за видами діяльності та напрями його використання.

Середня сума основного та оборотного капіталу (ЕК) залежить від обсягу продажу та швидкості обороту капіталу (коефіцієнта оборотності –Коб), який визначається відношенням суми обороту до середньорічної суми основного та оборотного капіталу).

Чим швидше обертається капітал на підприємстві, тим менше його потрібно для забезпечення випуску планового обсягу продукції. І навпаки, уповільнення оборотності капіталу потребує додаткового залучення засобів для забезпечення аналогічного обсягу виробництва, реалізації і збуту.

Розглянемо на прикладі факторний аналіз рентабельності виробництва в табл. 2.2.

Таблиця 2.2Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2473;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.