Аналіз рентабельності реалізованої продукції

Показники рентабельності реалізованої продукції Чистий доход (виручка) від реаліза­ції, тис. грн. Собівартість реалізованої про­дукції, тис. грн. Рівень рентабель­ності, %
1. За планом 30,68
2. За планом і фактичним обся­гом та структурою продукції 30,50
3. Фактично за планових цін на матеріали і продукцію 30,45
4. За звітом 30,29

 

Методологія факторного аналізу показників рентабельності передбачає розкладання початкових формул розрахунку показника за всіма якісними і кількісними характеристиками інтенсифікації виробництва і підвищення ефективності господарської діяльності.

Рентабельність фондів тим вища, чим вища прибутковість продукції, фондовіддача основних фондів і швидкість обороту оборотних коштів і чим нижче витрати на 1 грн. продукції і питомі витрати за економічними елементами. Кількісна оцінка впливу окремих факторів на рівень рентабельності визначається методом ланцюгових підстановок.

У США, а також в інших країнах у зв'язку з використанням методу прискореної амортизації зародився своєрідний метод аналізу рентабельності, який називається методом “грошового потоку” – “кеш флоу”. Даний метод заснований на тому, що в чисельнику формули рентабельності береться не прибуток, а об’єднана сума прибутку й амортизаційних відрахувань. Справа в тому, що в результаті різких коливань сум списання основного капіталу, що включаються у витрати виробництва, росте собівартість і знижується прибуток або, навпаки, до кінця функціонування об’єктів, що амортизуються, відбувається зниження собівартості і зростання прибутку. Тому аналіз рентабельності та її динаміки за ряд суміжних періодів, заснований на використанні абсолютної суми, не призводить до об’єктивних висновків. Використання ж показника “кеш флоу”, вивчення його в динаміці за декілька років підряд дозволяє достатньо точно характеризувати тенденції прибутку і рентабельності й вловити зрушення в цих найважливіших показниках.

Кожне підприємство може моделювати можливі показники рентабельності в залежності від його діяльності. Їх розрахунки проводяться на основі форм фінансової звітності.

Контрольні питання

1. В чому складається значення і основні завдання аналізу рентабельності продукції?

2. Як аналізується рентабельність окремих виробів?

3. Як здійснюється аналіз валової рентабельності продажу продукції?

4. Як аналізується рентабельність операційної діяльності?

5. Аналіз чистої рентабельності продажу продукції.

 

Розділ 2. Аналіз рентабельності підприємства


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1624; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.