Факторний аналіз рентабельності продукті


Показники рентабельності Одиниця виміру 1-й рік 2-й рік Відхилення
+ /- %
Обсяг реалізованої продукції тис. грн. 68,00 83,00 -15,00 22,06
Ціна за одиницю продукції грн. 17,00 17,20 -,020 1,18
Собівартість одиниці продукції грн. 12,60 12,70 0,10 0,79
Рентабельність продукції % 34,92 36,22 1,3
Зміна рентабельності продукції за рахунок зміни:          
- обсягу реалізації пунктів +7,7
- структури реалізації пунктів -7,7
- цін реалізації пунктів 1,59
- собівартості реалізації пунктів -0,29

 

Розрахунок зміни рентабельності продукції за рахунок різних факторів здійснювався наступним чином:

 

(1.6)

 

(1.7)

 

(1.8)

 

(1.9)

 

(1.10)

 

 

 

 

 

 

За даними табл. 1.3 у 2-му році відбулося зростання рентабельності продукції на 0,51 пункта. Це було зумовлено наступними факторами:

- зміна цін реалізації на 0,2 грн. (або 1,18 %) підвищила результативний показник на 1,59 пункта;

- зміна собівартості реалізації на 0,1 грн. (або 0,79%) зменшила результативний показник на 1,08 пункта.

Слід відмітити, що зростання обсягу реалізації на 15 тис. шт. (або 19,23 %) і зміна структури реалізації одночасно збільшили та зменшили результативний показник на 6,72 пункта.

Аналогічним чином проводиться факторний аналіз показника рентабельності продажу.

Для розрахунку рентабельності окремих видів продукції використовуються дані бухгалтерського обліку (зокрема, первинні документи).

Рентабельність окремих видів продукції Р,визначається за формулою:

(1.11)

де Рі,- рентабельність і-го виду продукції,

Ці, Сі – ціна і собівартість і-го виду продукції відповідно (грн.).

 

Відмінністю факторного аналізу рентабельності окремих видів продукції від рентабельності усієї продукції є те, що не враховується вплив структурного фактора.

Розглянемо на прикладі факторний аналіз показників рентабельності одиниці продукції в аналітичній табл. 1.4

Таблиця 1.4Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1981; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.013 сек.