Оцінка використання устаткування


Показники План Звіт Відхилення
Випуск продукції, тис. грн. 3 300 3 500 +200
Кількість устаткування, шт. – 10
Продуктивність устаткування, тис. грн. 38,9 +5,89

Висновок: випуск продукції збільшився на 200 тис. грн. (3500 – 3300), у тому числі:

а) за рахунок зменшення кількості устаткування випуск продукції зни­зився на 330 тис. грн. (– 10 ´ 33);

б) за рахунок збільшення продуктивності устаткування випуск про­дук­ції зріс на 530 тис. грн. (5,89 ´ 90).

Сукупний вплив факторів складає 200 тис. грн. (– 330 + 530).

Показником екстенсивного використання устаткування є коефіцієнт його змінності (Кзм). Він визначається відношенням кількості відпра­цьо­ва­них верстато-змін до кількості верстатів:

 

(3.61)

де Тзм – кількість відпрацьованих верстато-змін;

Вуст – кількість верстатів.

 

Зміна у випуску продукції у зв'язку зі зміною коефіцієнта змінно­сті ( ) визначається за формулою:

 

(3.62)

де ТП1 – випуск товарної продукції в звітному періоді;

– коефіцієнт змінності роботи устаткування, відповідно у ба­зовому і звітному періодах.Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1470;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.006 сек.