Аналіз основних елементів сіткового графіку.


 

Сіткові графіки складаються із трьох елементів – шлях, подія, робота. Тому аналіз основних елементів сіткового графіку складається із трьох етапів – аналіз шляхів, аналіз подій, аналіз робіт. На кожному із етапів по черзі ми будемо вирішувати дві задачі:

– задачу А – знаходження часових характеристик;

– задачу Б – знаходження резервів часових характеристик.

ЕТАП 1 (шляхи):

- визначаємо всі можливі шляхи на сітковому графіку;

- вираховуємо часові характеристики шляхів (задача А), тобто їх тривалість. Шляхи мають по одній часовій характеристиці;

- знаходимо критичний шлях, а також резерви некритичних шляхів (задача Б).

Критичний шлях – це шлях, найдовший із усіх можливих. Ще вирізняємо шляхи підкритичні та некритичні.

Таблиця 5.3.

Шифр шляху А Б
Тривалість шляху Резерв шляху
1-3-6-7 10 днів +3
1-2-4-7 9 днів +4
1-2-3-6-7 11 днів +2
1-2-5-7 10 днів +3
1-2-5-6-7 13 днів

Критичним виявився шлях 1-2-5-6-7. Його тривалість 13 днів. Близький до критичного – підкритичний. У нас це шлях 1-2-3-6-7. Його тривалість 11 днів. Інші шляхи – некритичні.

Резерв часу шляху показує, на скільки днів може бути збільшена тривалість робіт на цьому шляху без порушення строків настання кінцевої події.

ЕТАП 2 (події):

- вираховуємо часові характеристики подій (задача А). Події мають по дві часові характеристики;

- розраховуємо резерви кожної події (задача Б).

Часовими характеристиками подій є:

– час раннього звершення tРЗ – це максимальна величина тривалості всіх робіт, що передують даній події.

Для початкової події час раннього звершення tРЗ = 0

– час пізнього звершення tПЗ – це мінімальна величина різниці між критичним шляхом і тривалістю робіт, що виходять з даної події.

Для кінцевої події час раннього звершення дорівнює часу пізнього звершення tРЗ = tПЗ;

Так само і для всіх подій, що входять до критичного шляху tРЗ = tПЗ.

Розрахуємо резерви кожної події – це є різниця між часом пізнього звершення tПЗ та часом раннього звершення tРЗ.

Ri = tiПЗ - tiРЗ

Резерв часу події показує, на який час може бути затримано звершення даної події без порушення строків настання кінцевої події.

По критичному шляху всі резерви подій завжди дорівнюють 0. Це є аксіомою

ЕТАП 3 (роботи):

- вирахуємо часові характеристики робіт (задача А);

- розрахуємо резерви кожної роботи (задача Б).

Робота має чотири часові характеристики:

– час раннього початку ij-тої роботи, що дорівнює часу раннього звершення і-тої події:

tijРП = tiРЗ

– час раннього закінчення:

tijРЗа = tiРЗ (чи tijРП) + tij

де tij - тривалість роботи в днях;

– час пізнього закінчення, що дорівнює часу пізнього звершення j-тої події:

tijПЗа = tiПЗ

– час пізнього початку:

tijПП = tijПЗа - tij

Резерв робіт визначається так:

Rij = tijПЗа - tijРП - tij (tijПП - tijРП )

Резерв часу робіт показує, на який час може бути збільшено тривалість даної роботи без порушення строків настання кінцевої події.

Визначення резерву робіт потрібне для виявлення напружених ділянок і наступного проведення оптимізації.

 

Таблиця 5.4.

Шифр роботи tij tijРП tijРЗа tijПЗа tijПП Rij
tijРП = tiРЗ tiРЗ + tij tijПЗа = tiПЗ tijПЗа - tij tijПП - tijРП
1-2
1-3
2-3
2-4
2-5
3-6
4-7
5-6
5-7
6-7

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1674;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.