Імпульсна система елементів


В імпульсній системі елементів використовуються тільки імпульсні ін­формаційні сигнали. У цій системі як правило використовуються логічні еле­ме­н­ти ЧИ, І, НЕ та імпульсні (динамічні) тригери. Інформаційні сигнали з ви­ходів одних імпульсних елементів надходять до входів інших через конденсато­ри, об­мотки трансформаторів, які виключають взаємозв’язок елементів за пос­тійним струмом.

Імпульсні елементи характеризуються відносно простою схемою і ма­лою споживаною потужністю. Недоліком імпульсних елементів є труднощі реа­лізації конденсаторів великої ємності та трансформаторів методами інтеграль­ної технології.


Схема імпульсного діодного елемента ЧИ показана на рис. 2.30, а; вона відрізняється від аналогічного потенціального елемента наявності на вході роз­дільної RC-ланки, причому постійна часу τ = RC >> tі – тривалість вхідних ін­фо­рмаційних імпульсів. Сигнал на виході елемента ЧИ з’являється у випадку наявності імпульсу хоча б на одному вході (рис. 3.30, б).

Схема імпульсного елемента І показана на рис. 2.31, а, вона відрізняє­ть­ся від аналогічного потенціального елемента наявністю на вході роз­дільної RC-ланки, причому постійна часу τ = RC >> tі, і має виконуватись умова R1 >> R. Сигнал на виході елемента І з’являється при збігові імпульсів на всіх входах
 
 

(рис. 2.31, б).

Схема імпульсного елемента ЗАБОРОНА, яка реалізує логічну функцію Y=Х1·Х2, показано на рис. 2.32, а. Якщо Х2=0, то на виході елемента повторює­ть­ся значення змінної Х1. При наявності імпульсу на вторинній об­мот­ці W2 тран­сформатора Тр наводиться напруга, яка компенсує закриваюче змі­ще­ння плюс UЗМ. З цієї причини діод VD2 відкривається і вихід елемента прак­тично під'єднується до потенціалу землі, тобто забезпечується значення лог. 0 (рис. 2.32, б).

В імпульсних схемах часто використовуються штучні лінії затримки, що складаються з rC-ланки Т-подібного типу. Тривалість затримки визначається із співвідношення tЗ = n· , де n – кількість ланок, L – індуктивність, мкГн; С – ємність, пФ (рис 2.33, а).


Для виключення перешкод на вході лінії затримки вмикають резистори з хвильовим опором ρ= .Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 2151;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.006 сек.