Оптимізація сіткового графіку.


 

Отримані результати аналізу є базою для подальшої оптимізації. Скорочення тривалості критичного шляху можна досягти перерозподілом трудових (у нашому випадку – транспортних) ресурсів між роботами критичних та некритичних шляхів.

Для проведення одного кроку оптимізації ми повинні вибрати 2 роботи:

– таку, що не має резерву роботи (критичну)

– таку, що має резерв роботи (некритичну).

Візьмемо, наприклад, роботи 2-4 і 1-2:

Таблиця 5.5.

Шифр Rij До оптимізації Після оптимізації
тривалість чисельність трудоємність тривалість чисельність трудоємність
2-4 (некритичний) 6 (-3)
1-2 (критичний) 3 (+3)

Трудоємність повинна залишитись без змін. Критичний шлях завдяки одному кроку оптимізації став меншим на 1 день чи на 7,7 % (1/13*100%).

Зроблено один крок оптимізації.

Може виникнути резонне запитання: кількість працюючих може бути відомою, а от звідки ми взнаємо тривалість роботи?

Тривалість робіт може бути визначеною (відомою) і невизначеною (невідомою). У першому випадку тривалість визначають за діючими нормативами або виходячи із досвіду. Оцінка часу в такому разі носить назву детерміністичної. Коли конкретні дані відсутні, або умови майбутнього процесу разюче відрізняються від уже відомих, оцінка часу називається імовірнісною.

Імовірнісну (або очікувану) оцінку тривалості робіт можна визначити, маючи три оцінки часу, отримані шляхом експертної оцінки (про експертну оцінку …). Ці три оцінки часу носять назви:

1. оптимістична;

2. песимістична;

3. найбільш вірогідна.

За трьома оцінками очікуваний час tочік. складає:

(5.1)

tопт. оптимістична оцінка – час виконання робіт у найбільш сприятливих умовах;

tпес. песимістична оцінка – час, необхідний для виконання робіт у найнесприятливіших умовах;

tн.в. найбільш вірогідна оцінка – час виконання робіт у нормальних умовах.

За двома оцінками очікуваний час tочік. буде складати:

(5.2)

Наприклад, ми маємо наступні експертні оцінки:

tопт. = 8 діб tочік. = (8+4*11+17)/6 = 11,5 діб

tпес. = 17 діб

tн.в. = 11 діб tочік. = (3*8 + 2*17)/5 = 11,6 діб

 

tопт. = 5 діб tочік. = (5+4*9+12)/6 = 8,8 діб

tпес. = 12 діб

tн.в. = 9 діб tочік. = (3*5 + 2*12)/5 = 7,8 діб

 

Запитання для самоперевірки:

1. Який вплив здійснила логістика на розвиток транспорту?

2. В чому полягає новий підхід до транспорту як складової частини логістичного ланцюга?

3. Які зміни відбулися в освоєнні перевезень різними видами транспорту в умовах функціонування логістики?

4. Перерахуйте завдання, що вирішуються транспортною логістикою.

5. Перерахуйте нові види послуг автотранспортних і залізничних організацій по збору і розподілу вантажів.

6. Які фактори впливають на вибір виду транспорту (оптимального перевізника)?

7. Приведіть і охарактеризуйте основні системи доставки товарів.

8. Що таке маршрутизація перевезень.

9. Розкрийте суть транспортно-експедиційного обслуговування.

10. Наведіть фактори, що визначають якість обслуговування споживачів послуг транспорту.

11. Як оцінюється якість наданих послуг транспорту.

Література: [3, 6, 7, 14]

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1652;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.