Інвентаризація основних засобів


 

Інвентаризацію основних засобів проводять не менше одного разу на рік, а будинків та споруд – не рідше одного разу на три роки з тим розрахунком, щоб перед складанням річного фінансового звіту інвентаризація була проведена не раніше 1-го листопада звітного року. Інвентаризація проводиться також при зміні матеріально-відповідальних осіб.

До початку інвентаризації комісія перевіряє наявність і стан інвентарних карток, технічних паспортів та іншої технічної документації на основні власні та орендовані засоби.

При інвентаризації основних засобів комісія оглядає їх в натуральному вигляді, вказує в інвентаризаційних описах повне найменування об'єкта, його інвентарний номер. При виявленні неврахованих об'єктів їх необхідно включити в інвентаризаційний опис за справедливою вартістю. Непридатні до експлуатації та відновлення основні засоби записуються в окремий опис. Для виявлення результатів інвентаризації складають порівнювальну відомість, у якій відображають облікові та фактичні дані про наявність основних засобів, а також нестачі або надлишки. Виявлені при інвентаризації надлишки основних засобів повинні бути оприбутковані в складі основних засобів за справедливою вартістю. Нестачі об'єктів основних засобів відносять за рахунок винних осіб за залишковою вартістю із застосуванням коефіцієнта 2. Якщо конкретні винуватці не встановлені, нестачі списуються на витрати діяльності.

Якщо виявлено недостачу основних засобів, то розмір збитку розраховують згідно з п. 2 Порядку розрахунку розміру збитків № 116 за наступною формулою [16]:

 

Рз = 2, (10.1)

 

де Рз – розмір збитків, грн;

Бв – балансова вартість на момент встановлення факту розкрадання, недостачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, грн;

А – амортизаційні відрахування, грн;

Іінф. – загальний індекс інфляції, що розраховують на підставі щомісяця визначених Мінстатом індексів інфляції;

ПДВ – сума податку на додану вартість, грн;

Азб. – розмір акцизного збору, грн.

 

Результати інвентаризації основних засобів відображаються в обліку проводками, поданими в табл. 10.8.

Таблиця 10.8

 Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1400;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.007 сек.