Інші методи хірургічного лікування


Дренаж каверни застосовують для оздоровлення її стінки розчином антибактері­альних препаратів. Рекомендується хворим з великими і гігантськими кавернами, коли неможливі інші види хірургічного втручання. Операція протипоказана у випадках полікавернозного процесу в обох легенях.

Перев’язування бронха показано при рецидивах бронхіальних нориць після їх м’язової або шкірної пластики. При деяких формах туберкульозу легень можливе також комбінова­не перев’язуваннябронха і легеневих судин.

Післяопераційний період. Післяопераційне ведення хво­рих включає ретельний догляд за хворим і корекцію гомеостазу, продовження протитуберкульозної хіміотерапії, призначення ан­тибактеріальних препаратів широкого спектра дії, підтримання прохідності верхніх дихальних шляхів, нормального функціону­вання внутрішніх органів і систем, контроль за згортальною та протизгортальною функціями крові, догляд за дренажами, про­філактику, ранню діагностику й інтенсивне лікування післяопе­раційних ускладнень, лікування супутніх хвороб.

 

Контрольні питання:

1. Принципи визначення показань до хірургічного лікування хворих з різними клінічними

формами туберкульозу легень.

2. Протипоказання до хірургічного лікування хворих на туберкульоз.

3. Особливості хіміотерапії хворих на туберкульоз в до- і післяопераційному періоді.

4. Показання до резекції легенів (сегментарної, лобектомії, пульмонектомії) у хворих на

туберкульоз, методика проведення, можливі ускладнення.

5. Показання до торакопластики у хворих на туберкульоз, методика проведення, можливі

ускладнення.

6. Показання до операцій на каверні (дренаж, кавернопластика, кавернотомія) у хворих на

туберкульоз, методика проведення, можливі ускладнення.

7. Показання до плевректомії, декортикації легені у хворих на туберкульоз, методика проведення,

можливі ускладнення.

8. Показання до операцій на бронхах (оклюзія, резекція, пластика, реампутація культі) у хворих на

туберкульоз, методика проведення, можливі ускладнення.

9. Показання до операцій на лімфатичних вузлах у хворих на туберкульоз, методика проведення,

можливі ускладнення.

10. Диспансерний нагляд за хворими на туберкульоз після хірургічного лікування.

 

Література:

1. Значение торакопластики и причины её неэффективности при деструктивном туберкулёзе

лёгких / Кравченко А.Ф. и др. // Проблемы туберкулёза. – 2002. - № 3. – С.30-31.

2. Показания к хирургическому лечению больных туберкулёзом лёгких / Перельман М.И. и др. //

Проблемы туберкулёза. – 2002. - № 2. – С.51-55.

3. Хирургическое лечение двусторонних форм туберкулёза лёгких / Порханов В.А. и др. //

Проблемы туберкулёза. – 2002. - № 4. – С.22-25.

4. Роль хирургических методов в лечении больных фиброзно-кавернозным туберкулёзом лёгких

/ Грищенко Н.Г. и др. // Проблемы туберкулёза и болезней лёгких. – 2003. - № 8. – С.36-38.

Тестові завданняДата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1723;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.