Керування процесом виконання проектів, типи проектів, учасники керування проектом.

 

Той або інший проект представляє систему, що складається з окремих елементів, між якими існують визначені зв'язки, якими необхідно керувати.

Керування проектом являє собою визначення, установлення, регулювання і розвиток зв'язків між елементами, що забезпечують досягнення мети проекту.

Керуванню підлягають такі фактори проекту: витрати, час, ресурси, вартість, якість, ризик.

Здійснюються функції аналізу, планування, організації, контролю, регулювання й ін.

Класифікація або поділ проектів на типи залежить від таких основних факторів як масштабність терміну їхньої реалізації, якості, обмеженості ресурсів і від учасників їхньої реалізації на міжнародному рівні. У закордонній практиці розрізняють проекти:

- по масштабності: малі і мегапроекти;

- по термінах виконання: короткострокові;

- по якості: бездефектні ;

- по ресурсах: проекти модульного будівництва і спеціального модульного будівництва;

- від учасників їхньої реалізації на міжнародному рівні: міжнародні проекти і спільні підприємства.

До малих проектів відносяться проекти з невеликими масштабами, прості і з обмеженими обсягами капіталовкладень і трудовитратами. До них відносяться невеликі промислові підприємства, дослідно-промислові установки, модернізація діючих підприємств.

Мегапроекти характеризуються великою вартістю робіт і трудомісткістю, тривалими термінами реалізації (5-7років і більш), а також додатковими джерелами фінансування, тому що фонди реалізації мегапроекта перевищують фінансові резерви і т.д.

Відмітною рисою короткострокових проектів є стислі строки їхньої реалізації і невелика вартість проектів, до декількох десятків тисяч доларів, що може зростати в міру реалізації проекту. До них відносяться різні досвідчені установки, заводи з виробництва препаратів, яких-небудь споживчих новинок і т.д.

Бездефектні проекти, у яких визначальне значення надається підвищеній якості, а вартість складає кілька мільярдів доларів. До них відносяться проекти атомних електростанцій, космічні проекти і проекти оборонного призначення і т.д.

Проект модульного будівництва складається з елементів, конструкцій і устаткування, які можуть бути змонтовані або на будівельному майданчику, або де-небудь в іншому місці, а потім доставлені на місце будівництва. У даному випадку попередньо зібрана і змонтована конструкція називається модулем.

Міжнародні проекти – це спеціальні проекти, що розробляються для декількох країн. Вони відрізняються великими обсягами і вартістю. Рішення про долю в міжнародному проекті приймається на основі міжнародного маркетингу, що здійснює всю подальшу діяльність по реалізації прийнятого проекту. Приклад - будівництво тунелю під протокою Ла-Манш.

Спільні підприємства створюються для організації і здійснення проекту, який реалізується за допомогою об'єднання ресурсів двох або більш організацій. Воно засновано на взаємодоповнюючих відносинах і можливостях партнерів. В Україні їхня діяльність керується законом “Про іноземні інвестиції” і іншим законодавством України.

Учасники проекту є основним елементом його структури, що забезпечують реалізацію задуму проекту.

Головний учасник – замовник, якого може представляти як одна організація, так і декілька, що поєднують свої зусилля для реалізації задуму.

Наступний учасник – проектувальник, що веде розробку проектних рішень. Звичайно їх може бути декілька по напрямках і розділам проекту. У цьому випадку очолює всі роботи з проектування генеральний проектувальник.

Матеріально-технічне забезпечення здійснюють постачальники або генеральний постачальник.

Будівельно-монтажні роботи виконує підрядчик, субпідрядники і генеральний підрядчик.

За рубежем практикується залучення роботи над проектом консультанта, який робить консультативні послуги іншим учасника з усіх питань реалізації проекту.

Перераховані вище організації є основними учасниками проекту.

Особливе місце в реалізації проекту займає менеджер проекту, функції якого може виконувати кожна з перерахованих організацій або інженерно-консультаційна фірма.


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 81; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.011 сек.