Основні функції керування проектами

Функція – зовнішній прояв властивостей якого-небудь об'єкту в даній системі відносин.

Існує так само два розуміння функцій управління проектами. Одне полягає в тому, що управління проектамизводиться до управління його учасниками по виконанню ними тих або інших функцій і обов'язківвідповідно до законодавчих і нормативних актів і посадових інструкційпри реалізації проекту. Такими основними функціями є:

­ маркетинг;

­ планування;

­ організація робіт за проектом;

­ ведення контракту;

­ фінансування проекту;

­ якість;

­ контроль;

­ аналіз;

­ регулювання.

Інше розглядає управлінські функціїяк основні, базові види діяльності, які повинні здійснювати управляючі працівники на всіх рівнях і у всіх предметних областяхза проектом. Далі ми розглядатимемо функції управління проектами в контексті останнього визначення.

Функції управління проектом здійснюються на всіх етапах і фазах управління проектом і включають:

Ø планування;

Ø контроль проекту;

Ø аналіз;

Ø ухвалення рішень;

Ø складання і супровід бюджету проекту;

Ø організацію здійснення;

Ø моніторинг;

Ø оцінку;

Ø звітність;

Ø експертизу;

Ø перевірку і приймання;

Ø бухгалтерський облік;

Ø адміністрування.

Управління проектами зводиться до управління його учасниками по виконанню ними тих або інших функцій і обов'язків відповідно до законодавчих і нормативних актів і посадових інструкцій при реалізації проекту.

Такими основними функціями є: маркетинг, планування, організація робіт із проекту, ведення контракту, фінансування проекту, якість, контроль і аналіз. Окремі з цих функцій загалом були розглянуті в попередніх темах. Зупинимося на функціях маркетингу, веденні контракту, фінансування і якості при керуванні проектом.

Маркетинг є споконвічною функцією при керуванні проектом та розвивається по чотирьох напрямках:

- ціль (що повинно бути досягнуте);

- стратегія (як варто надходити);

- оперативні заходи (хто, що і коли повинен робити);

- контроль ефективності (що досягнуто, які відхилення від плану, які причини відхилення).

З цього випливає, що функції маркетингу відбивають логіку розвитку проекту, який повинен здійснюватися планово.

Особливе, важливе значення ролі маркетингу в керуванні проектами надається системі торгів, у процесі яких формуються ціна майбутнього проекту (ціновий маркетинг).

Функція ведення контракту при керуванні проектами полягає в розгляді можливості і вживанні заходів у ході реалізації проектів і дозволі виникаючих суперечок. Для реалізації проекту замовник бере контракт із проектувальниками, будівельниками, постачальниками й ін. організаціями; будівельники з замовником, субпідрядником, постачальниками, транспортниками. Природно в процесі реалізації проекту виникають зміни і доповнення до проекту, що стосуються не тільки проектних рішень, технології реалізованого проекту, але і термінів і умов їхньої реалізації.

Виникаючі розбіжності між партнерами розглядаються ними в робочому порядку. Якщо сторони в процесі розгляду не прийшли до угоди, то розбіжності розглядаються в арбітражному суді у встановленому законодавством порядку.

Фінансування проекту є функцією життєдіяльності керування процесом реалізації проекту. Воно зв'язано зі своєчасним придбанням і забезпеченням матеріально-технічними ресурсами, енергоресурсами, виплатою заробітної плати і т.д. і спрямовано на забезпечення потоку інвестицій, необхідних для планомірного виконання проекту, здійснюється згідно плану.

Фінансовий план повинен містити графіків капітальних витрат, графік погашення заборгованостей, фінансові угоди між учасниками проекту й інвесторами з усіх питань.

Функція якості в керуванні проектами є основою ефективності реалізованого проекту на всіх стадіях життєвого циклу проекту.

Забезпечення якості проекту є найважливішою роботою менеджера проекту.

Для основних учасників проекту, якість в основному зводиться до дотримання вимог норм, правил, стандартів і умов контракту:

- для проектувальників – при розробці проектної документації і складанні спеціалізацій на постачання матеріалів і устаткування;

- для постачальників – по виготовленню і доставці устаткування і матеріалів на будмайданчик;

- для підрядчика по виконанню будівельно-монтажних робіт і введенню об'єкта в експлуатацію.

Функції менеджера проекту в питаннях якості збігаються з функціями замовника, якому необхідно якісно надійні, безпечні й економічні засоби реалізації своїх задумів у проекті.

Тому надійна гарантія якості проекту може бути забезпечена тільки при цілеспрямованої, скоординованої, тобто ретельно спланованої, організованої і контрольованої діяльності всіх його виконавців у точній відповідності з його задумом.

 

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 64; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.027 сек.