V Підготовка до виконання робіт по відбудові економіки


у надзвичайних ситуаціях.

 

Відновлення об'єктів господарювання й територій, що постраждали в результаті НС, у компетенцію МНС не входить. Однак, є досвід залучення до ліквідації наслідків НС всіх наявних у країні сил і засобів, і особливо в плані організації керування й підготовки відбудовних робіт.

Підготовка до виконання робіт по відбудові народного господарства області в НС починається із прогнозу можливої обстановки в результаті аналізу й оцінки ймовірності виникнення великих виробничих аварій, катастроф, стихійних лих або впливу сучасних засобів поразки, можливих погроз і збитку.

Такий прогноз може бути зроблений на основі дослідницьких робіт, а також висновків, зроблених по відповідних методиках і під час проведених різних навчань і тренувань. За результатами прогнозу можливої обстановки визначається характер, орієнтовні об'єми відбудовних робіт і необхідні для їхнього проведення сили й засобу.

Для успішного проведення відбудовних робіт у промисловості, енергетику, сільському господарстві, на транспорті, об'єктах зв'язку, на об'єктах капітального будівництва й інших галузей економіки країни завчасно плануються, створюються й готуються до роботи спеціально підготовлені відбудовні формування.

Структура, оснащеність цих формувань визначаються виходячи з розрахункового об'єму й характеру майбутніх робіт, специфіки виробництва, можливості об'єктів економіки по випуску й наданню необхідних для відновлення матеріально-технічних засобів і ресурсів і інших місцевих умов.

Для ремонтно-відбудовчих робіт на зовнішніх електромережах, об'єктах нафто - і газопостачання, лініях зв'язку, на залізничному й автомобільному транспорті використаються відбудовні формування відповідних міністерств і відомств і інших установ і об'єктів економіки, що мають базу для їхнього створення.

Ці формування призначені для локалізації й ліквідації аварій, стихійних лих, катастроф і їхніх наслідків. Для цих формувань заздалегідь повинні бути визначені й обладнані райони розміщення на воєнний час, створюються склади й бази для зберігання запасних частин і ремонтної техніки.

Забезпечення відбудовних формувань будівельними механізмами й транспортом варто передбачати за рахунок наявних на об'єктах засобів, а також з ресурсів територій.

Для виявлення можливості по проведенню відбудовних робіт, обліку наявних матеріально-технічних ресурсів на підприємствах області незалежно від їхньої відомчої приналежності й форм власності, а також для планування централізованого постачання підлягаючому відновленню об'єктів і їхньої виробничої діяльності може бути створений (по досвіду навчань) Єдиний територіальний орган матеріально-технічного постачання .

Для завчасної розробки проектів відновлення, їхнього коректування або прискореної розробки нових в умовах воєнного часу, і чіткої організації й проведення відбудовних робіт ще в мирний час за найважливішими будівництвами й об'єктами приписуються будівельно-монтажні й проектно-дослідницькі й інші спеціалізовані організації.

Для скорочення строків відбудови народного господарства необхідно завчасно розробляти не тільки типові проекти й технічні рішення відбудовних робіт, але й нормативно-технічні документи з обліком припустимих для цих умов і відхилень. Відомчі документи розробляються міністерствами й відомствами, органами керування економікою по підвідомчому господарству.

Приймаються заходи щодо створення необхідного фонду страхової документації на відновлення (мікрофільмування й ін.) і забезпеченню надійного її зберігання. Для успішного рішення завдань по відновленню об'єктів господарювання в умовах порушених транспортних і міжгосподарських зв'язків на території області важливе значення має створення мобільних спеціалізованих будівельно-монтажних організацій. Більші можливості по реалізації вищевикладеного комплексу заходів відкриваються в процесі подальшого розвитку будіндустрії в цілому, створенню в заміській зоні будівельних організацій і розвитку ремонтних баз.

При підготовці до виконання робіт по відбудові економіки області варто вивчати й брати на озброєння накопичений досвід по відновленню об'єктів, що одержала ушкодження й руйнування в результаті виробничих аварій і стихійних лих, і, у першу чергу, досвід ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС, ряду великомасштабних землетрусів і інших НС.

У виконанні комплексу заходів щодо підготовки й відбудови народного господарства потрібні спільні зусилля територіальних і галузевих органів керування, науково-дослідних і проектних організацій, органів керування МНС всіх ступенів і відповідних спеціалізованих служб, особливо це ставиться до відновлення об'єктів життєзабезпечення.

Органи керування МНС при взаємодії беруть участь:

у підготовці вихідних даних для оцінки можливостей обстановки й визначенні орієнтовних об'ємів відбудовних робіт, угруповання сил і засобів, необхідних для їхнього здійснення;

в організації й проведенні різних навчань;

у перевірці якості розробленої документації, оцінці готовності й ефективності намічених до проведення відбудовних заходів;

у розробці планів відновлення порушеного господарства, об'єктів життєзабезпечення й ін.

Якісна підготовка до відновлення вплине на підвищення стійкості функціонування народного господарства й життєзабезпечення населення при НС.

V.1Створення, збереження й використання страхового фонду документації на об'єкти підвищеного ризику й об'єкти систем життєзабезпечення населення

Одним з найважливіших питань, що роблять вплив на підвищення стійкості функціонування об'єктів економіки в надзвичайних ситуаціях є створення, збереження й використання страхового фонду документації на об'єкти підвищеного ризику й об'єкти систем життєзабезпечення населення (СФД-НС).Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 308;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.