Основні етапи виконання проекту

 

Той або інший проект у процесі реалізації проходить ряд етапів і включає:

- розробку концепції;

- висновок контракту;

- проектування;

- матеріально-технічне забезпечення;

- будівництво;

- приймання і закриття проекту.

Розробка концепції починається після рішення всіх питань передінвестиційного етапу і передбачає виконання наступних основних робіт:

- обґрунтування цілей проекту на основі вивчення ринку й аналізу виробничих можливостей;

- попередню оцінку капітальних витрат на реалізований проект і прогноз збільшення оборотного капіталу;

- оцінку тривалості інвестиційного процесу, у тому числі будівництва і терміну початку експлуатації;

- прогноз збільшення капіталу від реалізації проекту;

- визначення джерел фінансування і розмірів;

- визначення основних характеристик проекту.

Формування концепцій проекту входить в обов'язок замовника, рішення якого виконується спеціально створеними групами. Менеджер проекту у формуванні проекту концепції не приймає участі.

Укладання контрактів здійснюється між партнерами підприємницької діяльності, фізичними і юридичними особами при виконанні тих або інших робіт, послуг.

Контракт – це юридичний документ, що визначає взаємини між сторонами й умови їхнього виконання по термінам і зобов'язанням в оперативному порядку.

Робота з контрактами є складовою частиною керування проектами.

Документи контракту визначають право, обов'язок і дії сторін.

Проектування складається:

- у виборі проектувальників шляхом проведення конкурсів або прямих переговорів;

- підготовці і укладанню контракту, яким визначаються усі взаємини між учасниками реалізації проекту;

- планування проектних робіт і послуг зі складанням докладного плану проектних робіт, їхньої угоди з замовником і підрядчиком.

Проектування й узгодження проектних документів здійснюється відповідно до державних будівельних норм України ДБН А.2.2-3-97. «Проектування. Склад, порядок розробки, узгодження і затвердження проектної документації для будівництва».

Матеріально-технічне забезпечення проекту складається в придбанні і постачанні матеріальних ресурсів та їхнє використання на місці виконання робіт. Постачання здійснюються як замовником, підрядчиком і субпідрядником відповідно до додатків передбаченими контрактом. Матеріально-технічне забезпечення здійснюється двома способами: прямі закупівлі і субпідрядні постачання. Схеми реалізації цих способів розрізняються незначно.

Будівництво є основним етапом у здійсненні проекту і вимагає постійної уваги в організації і керуванні будівельно-монтажними роботами. Незадовільний хід будівництва може звести нанівець усі попередні етапи і до повного провалу реалізованого проекту.

Керування будівництвом залежить від організаційної структури будівельної організації, планування робіт, якості проектної документації і своєчасного її одержання, наявність кваліфікованих робочих кадрів і персоналу керування, своєчасних постачань МТР і фінансування, контролю і прогнозу виконання робіт і т.д.

Значна роль у керуванні будівництвом і своєчасним виконанням робіт належить управлінському персоналові і зокрема менеджерові-керівникові будівництва.

Приймання і закриття проекту.

Здійснюється після завершення будівельно-монтажних робіт, проведення пуско-налагоджених робіт і одержання продукту на об'єктах промислового призначення. На етапі приймання проекту порівнюють отримані результати з передбаченими в реалізованому проекті, виявляють розбіжностей.

 

Питання для самоперевірки:

1. Назвіть основні функції керування проектами.

2. По яких напрямках розвиваються функції маркетингу при керуванні проектами?

3. Які основні питання вирішує укладання контракту?

4. Які функції закріплюються в плані фінансування проекту?

5. Які основні вимоги пред'являються до учасників проекту по якості при керуванні проектами?

6. Назвіть основні етапи виконання проекту.

7. Які питання вирішуються при розробці концепції проекту?

8. Які етапи охоплює контракт під час його укладання і дії?

9. На підставі яких документів здійснюється проектування проекту?

10. У якому порядку здійснюються закупівлі?

11. Від рішення яких питань залежить будівництво об'єктів?

12. Яке призначення етапу приймання і закриття проекту?

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 92; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.024 сек.