Основні поняття і термінологія в області керування проектами

 

У повсякденному житті ми постійно зіштовхуємося з такими поняттями як “проект”, «проектна організація”, “технічний проект”, “затвердили проект”, “керівник проекту” і т.д. Наше поняття “проект” звичайно здебільшого прирівнюється до розробленої документації житлового будинку (проекту будинку) промислового підприємства (проект заводу) і т.д., має більш вузьку спрямованість, чим західне, закордонне. У нас воно характеризується, як якийсь задум, зображення (проектна документація).

В основу західного поняття “проект” покладений погляд як на єдине ціле, створений протягом усього життєвого циклу і стадії, що включають:

- формування задуму і постановка мети (маркетингові дослідження);

- підготовка проекту;

- розробка проекту;

- реалізація проекту;

- завершення і функціонування проекту, введення в експлуатацію, вихід на задану потужність.

Слово проект переведено з англійського “проджект”.

Проект – це що-небудь, що задумується або планується, наприклад, велике підприємство (тлумачний словник Вебстера).

Сучасне визначення проекту говорить: це процес цілеспрямованої зміни технічної або соціально-економічної системи, що переводить її з одного стану в інше (6).

Проект – це те, що змінює дійсність і наше життя: будівництво житлового будинку або промислового об'єкта, програма науково дослідницьких робіт, програма удосконалювання утворення, створення нового підприємства, спорудження корабля, проект створення ювілейної книги і т.д.

Було сказано, що проекти змінюють світ, нашу дійсність, наше життя, а керування проектами – це і є зміна.

Протягом багатьох літ командно-адміністративна система розпорошувала керування проектами, здійснювала його на окремих стадіях, етапах життєвого його циклу різними керівниками, без цілеспрямованого керівництва в цілому і відповідальності визначеної особи за кінцевий підсумок.

У закордонній практиці керування проектами на всіх стадіях (циклах) здійснює керуючий проектом (менеджер проекту). Природно з'явилося нове визначення.

Управління проектами – це процес управління людськими, матеріально-технічними і фінансовими ресурсами протягом усього циклу здійснення проекту шляхом застосування сучасних методів керування. (6).

Підсистеми управління проектами формуються залежно від структури предметних областей і керованих елементів проекту, щодо самостійних в рамках проекту. Предметні області і керовані елементи в рамках проекту в найзагальнішому вигляді включають:

ü терміни;

ü трудові ресурси;

ü вартість і витрати;

ü доходи;

ü закупівлі і поставки ресурсів і послуг;

ü ресурси (вже закуплені);

ü зміни за проектом;

ü ризики проекту;

ü інформацію і комунікації;

ü якість і ін.

Відмінність підсистем від функцій управління проектом полягає в тому, що підсистемиорієнтовані на предметну область, а функціїнацілені на специфічні процеси, процедури і методи. Управління підсистемою включає виконання практично всіх функцій. Так, планування витрат і контроль витрат базуються на одній і тій же предметній області – витратах, а планування витрат і планування якості на однакових процедурах складання планів, мережному моделюванні і ін.

Підсистеми системи управління проектом по основних предметних областях підрозділяються на:

· управління змістом проекту, об'ємами робіт;

· управління часом, тривалістю;

· управління вартістю;

· управління якістю;

· управління закупівлями і поставками;

· управління розподілом ресурсів;

· управління запасами ресурсів;

· управління людськими ресурсами;

· управління ризиками;

· інтеграційне (координаційне) управління;

· управління інформацією і комунікаціями.

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 87; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.