Загальні принципи побудови організаційних структур управління проектами.

Ефективність управління проектом багато в чому залежить від використаної при цьому організаційної структури. Під організаційною структурою зазвичай розуміється сукупність елементів організації (посад і структурних підрозділів) і зв'язків між ними. Зв'язки між посадами і структурними підрозділами можуть бути або вертикальні (адміністративно-функціональні), по яких протікають адміністративні процеси ухвалення рішень, або горизонтальні (технологічні), по яких протікають процеси виконання робіт. При цьому виділяти горизонтальні і вертикальні зв'язки і процеси можна лише на низькому рівні декомпозиції (близькому до окремих операцій) діяльності по проекту, а на середньому і високому рівні вся діяльність по реалізації проекту складається з «діагональних» процесів і зв'язків.

Вибір і подальші проектування, аналіз і створення організаційної структури є, з одного боку, відповідальною, з іншої — складною, міждисциплінарною, такою, що слабо структурується і формалізується діяльністю. Проте, останнім часом було створено безліч інструментів, що дозволяють достатньо ефективно здійснювати вибір, розробку і створення організаційної структури управління проектами.

Окрім цього, в даній діяльності, не дивлячись на її невизначений характер, можна виділити декілька принципів, прихильність яким забезпечує створення ефективної організаційної структури проекту.

Загальні принципи побудови організаційних структур управління проектами:

- відповідність організаційної структури системі взаємин учасників проекту.

- відповідність організаційної структури змісту проекту.

- відповідність організаційної структури вимогам зовнішнього оточення.

 

Питання для самоперевірки:

1. Що таке проект?

2. Що таке керування проектом?

3. Які основні етапи проходить проект, утворюя його структуру?

4. Назвіть основні елементи ідеї проекту і її обґрунтування.

5. Назвіть елементи проекту, створювані в процесі його реалізації.

6. Назвіть елементи, що забезпечують виконання робіт з реалізації проекту.

7. Назвіть елементи діяльності (процеси) проекту.

8. Що таке життєвий цикл проекту?

9. Які підходи Ви знаєте при поділі процесу проекту на фази?

10. У чому складається життєздатність проекту?

11. Назвіть основні етапи контрактної фази і їхньої характеристики.

12. Які основні підфази включає фаза реалізації проекту і їхнє призначення?

13. По яких напрямках класифікуються проекти?

14. Які проекти відносяться до малих проектів і мегапроектам?

15. Які проекти відносяться до проектів модульного будівництва?

16. Назвіть основних учасників будівництва.

 

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 77; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.