Методи фінансового аналізу

Для вирішення конкретних задач фінансовго менеджменту застосовується ряд спеціальних систем та методів аналізу, що дозволяють отримати кількісну оцінку результатів фінансової діяльності у розрізі окремих її аспектів, як в статиці, так і в динаміці. В теорії фінансового менеджменту у залежності від методів, що використовуються розрізняють наступні основні системи фінансового аналізу, що проводиться на підприємстві: горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; порівняльний аналіз; аналіз коефіцієнтів; інтегральний аналіз (рис. 2.7.).


Рис. 2.7. Сутність і види фінансового аналізу

 

Горизонтальний фінансовий аналіз базується на вивченні динаміки окремих фінансових показників в часі. В процесі використання цієї системи аналізу розраховуються темпи росту окремих показників фінансової звітності за ряд періодів і визначаються загальні тенденції їх зміни. У фінансовому менеджменті найбільшого розповсюдження набули наступні види горизонтального фінансового аналізу:

1. Вивчення динаміки показників звітного періоду у співставленні з показниками попереднього періоду (наприклад, з показниками попереднього місяця).

2. Вивчення динаміки показників звітного періоду у співставленні з показниками аналогічного періоду минулого року (наприклад, показники другого кварталу звітного періоду з аналогічними показниками другого кварталу минулого року).

3. Вивчення динаміки показників за ряд минулих періодів. Метою даноо виду аналізу є виявлення тенденції зміни окремих показників, що характеризують результати фінансової діяльності підприємства.

 

 
 


Рис. 2.8. Види горизонтального фінансового аналізу

 

Усі види горизонтального фінансового аналізу доповнюються зазвичай вивченням впливу окремих факторів на зміну відповідних результативних її показників. Результати такого аналітичного вивчення дозволяють побудувати відповідні динамічні факторні моделі, які потім використовуються в процесі планування окремих фінансових показників.

Вертикальний фінансовий аналіз базується на структурному розложені окремих показників фінансової звітності підприємства. В процесі здійснення цього аналізу розраховується питома вага окремих структурних складових агрегованих фінансових показників. У фінансовому менеджменті найбільше розповсюдження набули наступні види вертикального аналізу:

 

 
 


Рис. 2.9. Види вертикального фінансового аналізу

 

1. Структурний аналіз активів. В процесі цього аналізу визначається питома вага оборотних та необоротних активів; елементний склад оборотних активів; елементний склад необоротних активів; слад активів підприємства за рівнем ліквідності; склад інвестиційного портфелю завидами цінних паперів. Результати цього аналізу використовуються в процесі оптимізації складу активів підприємства.

2. Структурний аналіз капіталу. В процесі цього аналізу визначається питома вага власного та заємного капіталу, що використовується підприємством; склад заємного капіталу за періодами його надання; склад заємного капітау за його видами – банківський кредит; фінансових кредит інших форм; товарний кредит. Результати цього аналізу використовуються в процесі оцінки ефекту фінансового левереджу, визначення середньозваженої вартості капіталу, оптимізації структури джерел формування заємних фінансових ресурсів.

3. Структурний аналіз грошових потоків. В процесі цього аналізу до складу загального грошового потоку виокремлюють грошові потоки за операційною, інвестиційною та фінансовою діяльністю підприємств; у складі кожного з цих видів грошового потоку більш глибоко структурується надходження та розходження грошових коштів, склад залишку грошових активів за окремими його елементами.

Поріняльний фінансовий аналіз базується на співставленні значень окремих груп аналогічних показників між собою. В процесі використання цієї системи аналізу розраховуються розміри абсолютних та відносних відхилень показників, що співставляються. У фінансовому менеджменті найбільшого розповсюдження набули наступні види порівняльного фінансового аналізу.

 
 

 


Рис.2.10. Види порівняльного фінансового аналізу

1. Порівняльний аналіз фінансових показників даного підприємства та середньогалузевих показників. В процесі цього аналізу виявляється ступінь відхилення основних результатів фінансової діяльності даного підприємства від середньогалузевих з метою оцінки своєї конкурентної позиції за фінансовими результатами господарювання та виявлення резервів наступного підвищення ефективності фінансової діяльності.

 
 

 


Рис. 2.11. Види аналізу фінансових коефіцієнтів

 
 


Рис. 2.12. Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості підприємства


Рис. 2.13. Коефіцієнти оцінки платоспроможності (ліквідності) підприємства

 
 


Рис. 2.14. Коефіцієнти оцінки оборотності активів підприємства


Рис. 2.15. Коефіцієнти оцінки оборотності капіталу підприємства


Рис. 2.15. Коефіцієнти оцінки прибутковості підприємства


Рис. 17. Види інтегрального фінансового аналізу

 

Рис. 2.16. Види інтегрального фінансового аналізу


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 97; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.027 сек.