Визначення фонду часу роботи обладнання

 

Одним з основних чинників, що суттєво впливає на величину виробничої потужності є фонд робочого часу обладнання.

Розрізняють три основних види цього фонду:

1) календарний – розраховується як добуток кількості календарних днів у році на 24 години. Використовується у галузях з безперервним виробництвом (наприклад у ливарному виробництві, електроенергетиці та ін.). Однак і у цьому випадку за відповідними нормативами вираховується час на ремонт і зупинки по технологічним причинам, якщо ці зупинки не входять у норми використання обладнання.

 

(16.1)

де

Тзаг. – кількість днів роботи підприємства, діб;

КГ – кількість годин роботи, годин.

2) режимний (номінальний) фонд часу – визначається як добуток кількості робочих днів у розрахунковому періоді на кількість робочих годин на добу відповідно прийнятому режиму роботи, з якого вираховується кількість неробочих годин скороченого робочого часу у передсвяткові дні:

 

 

Зазвичай календарний фонд роботи устаткування приймається за 8760 годин на рік.При розрахунку використовують 365 діб – як річний фонд роботи в днях і 24 години – як добовий фонд роботи в годинах. Отже 365*24=8760 годин на рік.

 

(16.2)

де

Тк. – календарний фонд роботи обладнання, діб;

Дв, Дс – відповідно кількість вихідних і святкових днів, діб;

Зт – тривалість зміни, годин;

Тпр. – кількість неробочих годин в передсвяткові дні, годин;

Дпр. – кількість передсвяткових днів, діб;

Кз – кількість змін роботи обладнання на добу (одно-, двох- або трьохзмінний режим), од.

3) ефективний (дійсний, плановий) фонд часу роботи одиниці обладнання дорівнює максимально можливому при заданому режимі змінності, за вирахуванням часу на виконання регламентованих ремонтних операцій та міжремонтного обслуговування:

Формула для розрахунку календарного часу роботи обладнання при безперервному режимі (Те.(безп)) є наступною:

 

, (16.3)

де

Тп.р., Тк.р. – відповідно час на виконання планово-попереджувальних і капітальних ремонтів, діб;

Тт – час, необхідний для технологічних зупинень, що зумовлений технологічним процесом, діб;

24 – кількість годин у добі, год.

Для обладнання перервної дії фонд робочого часу (Тк (перервн)) визначається:

 

(16.4)

де

Тп, Тк – відповідно час на виконання планово-попереджувальних і капітальних ремонтів, діб;

Тт – час, необхідний для технологічних зупинень, що зумовлений технологічним процесом, діб;

Кз – кількість змін роботи обладнання на добу (одно-, двох- або трьохзмінний режим), од.;

Зт – тривалість зміни, годин.

 

Вибір конкретного виду фонду робочого часу залежить від особливостей виробничого процесу. З наведених видів фонду робочого часу на більшості підприємств найчастіше використовують ефективний фонд, так як він найбільш повно враховує продуктивний час роботи обладнання у робочий час і виробнича потужність, що розраховується на його базі є найбільш достовірною.

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 85; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.014 сек.