Виробнича потужність підприємства: сутність та класифікація

 

У загальноприйнятих випадках під виробничою потужністю (ВП) підприємства розуміють максимально можливий річний (добовий) випуск продукції відповідної номенклатури, асортименту і рівня якості при максимальному завантаженні наявного виробничого обладнання і найкращому використанні всіх наявних ресурсів підприємства. Виробнича потужність один з найбільш важливих показників, що впливає на основні параметри планування підприємства.

Виробнича потужність визначається за номенклатурою продукції, що випускається із врахуванням профілю підприємства. У випадку, коли діяльність підприємства орієнтована на задоволення потреб споживачів, виробничу потужність визначають виходячи з портфелю замовлень.

У залежності від конкретних сфер виробництва, його умов та етапів розвитку підприємства виробничу потужність визначають по різному. Так, визначають наступні види виробничої потужності:

- поточна (фактично досягнута) – потужність, що визначається періодично у зв'язку зі зміною умов виробництва (номенклатури і структури трудомісткості продукції) або при перевищенні проектних показників;

- проектна – потужність, яка визначається у процесі проектування, реконструкції (розширення) діючого або будівництва нового підприємства;

- резервна – потужність, яка формується в окремих галузях для покриття так званих пікових навантажень (електроенергетика, газопостачання, транспорт та ін.).

 

Резервна потужність повинна формуватись і постійно існувати в певних галузях національної економіки: електроенергетиці і газовій промисловості – для покриття так званих пікових навантажень в електро- та газових мережах, надійного забезпечення енергоресурсами споживачів на період виконання ремонтно-аварійних робіт; харчовій індустрії — для переробки істотно збільшеного обсягу сільськогосподарської сировини, що швидко псується, у високоврожайні роки; на транспорті — для перевезення збільшеної кількості пасажирів у літні місяці; в машинобудуванні та інших галузях — для підготовки виробництва та освоєння випуску нових видів устаткування (агрегатів, приладів) і конструкційних матеріалів тощо.

 

Величина виробничої потужності є результат дії багатьох чинників, серед яких основними є наступні:

- номенклатура, асортимент і якість продукції;

- кількість встановленого обладнання;

- розміри і склад виробничих площ, ступінь їхнього використання;

- фонд часу роботи обладнання;

- рівень прогресивності техніко-економічних норм продуктивності й використання устаткування;

- нормативи тривалості виробничого циклу та трудомісткості продукції, що виготовляється.

 

 

 


Рис. 16.1. Фактори формування виробничої потужності підприємства

 

Вихідні дані й послідовність розрахунків, за якими визначають виробничу потужність кожного наступного підрозділу, наведено на рис. 16.2.

 

Слід зауважити, що виробничу потужність розраховують не по всій кількості обладнання, що розташоване в окремих підрозділах підприємства, а лише по провідному (головному) обладнанню, розташованому у ведучому підрозділі підприємства. Провідним підрозділом називають підрозділ, в якому виконуються основні технологічні операції по виготовленню продукції, де витрачається найбільша частка сукупної живої праці і де зосереджена головна частина основних засобів.

 

Обчислення виконують технологічні підрозділи підприємства. Виробничі підрозділи, які за виробничою потужністю нижче рівня провідних, потрібно розглядати як вузькі місця, щодо яких необхідно розробити й упровадити технічні та організаційні заходи, які дадуть можливість довести їх пропускну спроможність до рів­ня провідних підрозділів підприємства.

Може бути вжито заходів щодо зміни устаткування, технології, збільшення змінності праці на окремих дільницях тощо. До розрахунків виробничої потужності підприємства включають устаткування встановлене й невстановлене, яке є на підприємстві (крім резервного).

 

 

 


Рис. 16.2. Вихідні дані й послідовність розрахунків виробничої потужності підприємства

 

Визначають виробничу потужність на підставі максимально можливого річного часу роботи устаткування й використання виробничих площ.

 


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 79; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.023 сек.