Аналіз зміни рентабельності роботи фірми.

Таблиця 5.12

 

Найменування показників Од. вим. К – во по роках Абсолютний показник
Обсяг СМР виконуваний власними силами тис.грн      
Прибуток по балансу тис.грн      
Рентабельність %      

 

Зазначений аналіз дозволяє оцінити тенденцію зміни рентабельності і прогнозувати перспективу її розвитку.

Фінансове положення фірми також оцінюється дебіторською і кредиторською заборгованістю, платежами бюджету, аналізом збитків і т.д.

Вище перераховані в процесі аналізу техніко-економічні показники служать для визначення положення фірми на ринку, а також для аналізу її конкурентноздатності.

Для визначення положення фірми на ринку, досліджуються отримані в ході дослідження показники росту по окремих сегментах, а також визначається ринкова частка аналізованої фірми по формулі:

 

Осмр

Д = ────────── , де (5.6)

Есмр

- Осмр – загальний обсяг СМР (генподряд);

- Есмр – місткість ринку СМР, млн.грн.;

- Д – ринкова частка фірми.

 

Аналіз факторів конкурентноздатності.

З загального списку конкурентів діючих на рівні ринку фірми, розглядаються їхні основні характеристики, досягнуті показники порівнюються з показниками даної фірми. Це робиться з метою: оцінити конкурентноздатність фірми на розглянутих сегментах ринку, а також визначити шляху її підвищення. Порівнювані показники фірми зводяться в таблицю 5.13.

Таблиця порівняння показників фірми з показниками конкурентів.

Таблиця 5.13.

Найменування фірм, будівельних організацій Загальний обсяг СМР млн. грн. Річний приріст обсягу СМР, % Ринкова частка, % Зміна ринкової частки Рентабельність і її зміна, % Фактори успіху (переваг фірми)
Дана фірма            
Основні конкуренти            
  І т.д.            

 

На підставі дані таблиці 5.13. визначаються позитивні (сильні) і негативні (слабкі) сторони діяльності фірми в порівнянні з конкурентами. Основна увага у випадку падіння приділяється обсягам СМР як по генпідрядному так і самотужки, частці на ринку, збитковості і т.д.

Після виявлення відстаючих показників фірми від основних конкурентів, намічаються основні напрямки і розробляються організаційно-технічні й економічні заходи щодо подолання відставання і підвищення конкурентноздатності. Заходи розробляються з орієнтацією на ключові фактори попиту, на перспективних сегментах ринку.

Особлива увага приділяється можливостям скорочення витрат виробництва, термінів будівництва, поліпшенню якості будівельної продукції, передовим методом технології й організації будівельного виробництва, впровадженню й інновації і т.д.

При розробці заходів приділяється велика увага поліпшенню фінансового положення фірми й одержанню кредиту для можливого фінансування великих проектів; удосконалюванню форм збуту будівельної продукції.

Повинне бути приділена увага співробітництву з іншими фірмами, їх досвіду з заключення різних контрактів, а також досвіду у використанні різних способів одержання підряду.

Підсумком дослідження власної діяльності фірми, повинна стати сегментація внутрішніх ринків за рівнем конкурентноздатності фірми, що дозволяє виявити найбільш перспективні ринки в даний час і на найближчу перспективу з розробкою і упровадженням вище зазначених мір. Оцінка рівня конкурентноздатності на досліджуваних сегментах ринку провадиться експертним шляхом із заповненням таблиці 5.14.


Дата добавления: 2021-12-14; просмотров: 86; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.022 сек.