Закриття дихальних шляхів сторонніми предметами. Видові, загально асфіксійні та прижиттєві ознаки.

Якщо стороннє тіло потрапляє в дихальні шляхи і зак­риває їх просвіт, то повітря не може надходити в їх пери­феричні відділи, і починають розвиватися явища механіч­ної асфіксії, яка призводить до смерті.

Причину смерті при цьому виді асфіксії встановити неважко за виявленням стороннього тіла в дихальних шля­хах, локалізація якого залежить від розміру і конфігурації. Компактні тверді сторонні тіла потрапляють лише у верхні відділи дихальних шляхів. При цьому на слизовій оболонці виявляють гіперемію, набряк, крововиливи, які свідчать про зажиттєву реакцію тканин надію стороннього чинника. Іноді спостерігаються навіть пролежні, перфо­рації, а також прояви медіастиніту.

У разі потрапляння в дихальні шляхи сипких речовин асфіксія розвивається повільніше, внаслідок чого дихання певний час зберігається.

Црібносипкі речовини при диханні легко потрапляють у дихальні шляхи і выявляют ъся в їх периферичних відділах. Наявність цих речовин в бронхіолах, бронхах при гіперемії слизової оболонки дихальних шляхів свідчить про зажит­тєве їх проникнення. Закриття дихальних шляхів сипкими речовинами, як правило, спостерігається при нещасних випадках — завалах землею, під час сну на сипких речови­нах у стані алкогольного сп'яніння.

Задушення блювотними масами внаслідок потраплян­ня їх в дихальні шляхи спостерігається у випадках, коли людина перебуває в несвідомому стані. Внаслідок рідкої або кашкоподібної консистенції блювотні маси потрапля­ють у глибокі відділи дихальних шляхів, а рідка частина їх може заповнювати також альвеоли. У таких випадках на поверхні розрізу легень із бронхів видавлюється шлунковий вміст, в якому можна виявити всі його складові частини. Шлунковий вміст може проник­нути в дихальні шляхи і після смерті, при штучному ди­ханні, в стані клінічної смерті, при гнитті та в інших випадках, наприклад, в разі приймання перед смертю ве­ликої кількості їжі, а також внаслідок неуважного транс­портування трупа, коли шлункові маси механічно видав­люються і потрапляють в дихальні шляхи.

У випадках зажиттєвого проникнення в дихальні шля­хи сторонніх тіл і блювотних мас виявляють різко вираже­ну гіперемію всієї слизової оболонки з крововиливами (ле­гені мають мармуровий вигляд, спостерігається гостре здуття з дрібними ділянками западання), а також загальні ознаки асфіксії. Констатація причини смерті від задушен­ня блювотними масами внаслідок їх потрапляння в ди­хальні шляхи може бути підтверджена результатами гісто­логічного дослідження легень.

При наявності блювотних мас в дихальних шляхах потрібно з'ясувати причину цього явища. Найчастіше це спостерігається в стані алкогольного сп'яніння. Крім того, причинами блювання з подальшою аспірацією блювот­них мас можуть бути епілепсія, отруєння оксидом вугле­цю, стан наркозу, струс мозку тощо.

Смерть від задушення через потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи може настати внаслідок вбивства, само­губства і нещасного випадку.

У разі підозри навбивство стороннє тіло, яке не піддаєть­ся псуванню, зберігають і передають слідчому як речовий доказ. В акті судово-медичного дослідження вказують ло­калізацію стороннього тіла, його розміри, форму, відзнача­ють, чи щільно воно закриває дихальні шляхи.

Спостерігаються випадки самогубства шляхом введен­ня сторонніх тіл (шматків вати, різних тканин, пробок тощо) у початкові відділи верхніх дихальних шляхів.

Значно частіше смерть від механічного задушення че­рез потрапляння сторонніх тіл у дихальні шляхи настає внаслідок нещасного випадку. Можливе швидке настання смерті у немовлят, які часто беруть у рот різні предмети — квасолю, ґудзики, монети, горіхи тощо.

У дорослих у дихальні шляхи можуть потрапляти пога­но пережовані шматки м'яса. Це спостерігається при по­квапливій їжі, особливо якщо глотковий рефлекс зниже­ний або його зовсім немає (в осіб, що страждають на алкоголізм, сифіліс, істерію тощо).

 Дата добавления: 2016-06-05; просмотров: 2519; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.02 сек.