Категорії трупів, які підлягають судово-медичній експертизі (дослідженню). Різниця між судово- медичним та паталогоанатомічним дослідженням трупів.

Розтину підлягають трупи осіб (частини трупів), що померли насильною смертю, раптово або за нез'ясованих обставин, наприклад, у разі смерті в медичних закладах, якщо діагноз не був встановлений, після будь-яких травм, отруєнь, трупи новонароджених, смерть яких настала за межами медичних закладів, і невстановлених осіб, а також у випадках надходження в слідчі органи заяви щодо неправильних дій медичних працівників, внаслідок яких настала смерть хворого.

Розрізняють два види розтину трупів - патологоанатомічний і судово-медичний. Патологоанатомічному розти­ну за призначенням головного лікаря підлягають трупи осіб, які померли в стаціонарах. Під час його проведення потрібно підтвердити клінічне встановлену причину смерті, її генез, зіставити морфологічний і клінічний діагноз, вия­вити можливі дефекти або недоліки діагностики та ліку­вання, які надалі розглядаються на клініко-патологоанато-мічних конференціях лікувального закладу. Результати патологоанатом розтину фіксуються у "Протоколі розти­ну", який закінчується клініко-патологоанатомічним епік­ризом. Як правило, під час патологоанатомічного розтину трупа присутній лікар, який обов 'язково доповідає та уточ­нює деталі перебігу хвороби. Якщо ж під час розтину трупа патоморфолог виявляє ознаки насильної смерті, то розтин негайно припиняють і далі його має продовжувати судово-медичний експерт. На виконану частину розтину склада­ють протокол, де вказують підставу для наступного вико­нання судово-медичного розтину.

Судово-медичний розтин трупау всіх перелічених випад­ках є обов'язковим! передбачає розв'язання ширшого кола питань: встановлення причини смерті, часу її настання, визначення характеру травми, її механізму, зажиттєвості і давності нанесення; наявності і ступеня алкогольного сп'я­ніння; можливості дій після отримання травми. Різнома­нітні питання виникають при дослідженні трупів новона­роджених, а також розчленованих і скелетованих осіб. Для розв'язання цих та інших питань судово-медичне дослід­ження потребує огляду трупа на місці його виявлення, детального обстеження одягу, знарядь травми, різноманіт­них слідів, вилучених з місця події, вивчення обставин справи, атакожвикористання результатів різнихлаборатор-них досліджень. При наявності "Постанови про призначен­ня судово-медичної експертизи" судово-медичний експерт складає "Висновок експерта", ауразі направлення слідчих органів — "Акт судово-медичного дослідження трупа".

 


Дата добавления: 2016-06-05; просмотров: 4463; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.019 сек.