Судово-медична класифікація смерті. Роль судово-медичного експерта у визначенні роду насильницької та ненасильницької смерті.

Вивченням проблеми вмирання і смерті займається така галузь медичної науки, як танатологія (від грец. tanhatos — смерть, logos — вчення). Цей термін введений у меди­цину І.І.Мечниковим (1903). Під танатологією розумі­ють вчення про процеси вмирання організму від по­чаткових проявів до повного розпаду трупа. Сучасна танатологія вивчає термінальні стани, дина­міку процесу вмирання (танатогенез), клінічні, біохімічні і морфологічні зміни, які супроводжують настання смер­ті. За змістом розрізняють загальну та спеціальну танато­логію. Загальна танатологія вивчає питання діагностики смерті, динаміку її розвитку, трупні зміни та їх залежність від впливу навколишнього середовища, особливості дослід­ження трупа для визначення причини смерті, засоби штуч­ної консервації і поховання. Спеціальна танатологія зай­мається розробкою тих самих питань стосовно до різних хвороб і причин смерті.

З біологічної точки зору прийнято розрізняти природну і неприродну смерть.

Природна смерть — це закономірне припинення діяль­ності організму внаслідок повного вичерпання його фізіо­логічних можливостей, що спостерігається при глибокій старості, значній недоношеності або наявності несумісних з життям вад анатомофізіологічного розвитку. Неприродна смерть настає внаслідок хвороби або по­шкодження від дії чинників навколишнього середовища.

В судово-медичному і соціально-правовому відношенні класифікація смерті передбачає встановлення її категорії, виду і роду. Завданням судово-медичного експер­та після дослідження трупа є встановлення категорії і виду смерті.

Виходячи з принципів протиправності, наміру, необе­режності та випадку за категорією смерть може бути насильною або ненасильною. Насильна смерть настає від дії зовнішніх чинників різного походження. Непосильна смерть зумовлюється на відміну від на­сильної тільки внутрішніми причинами, тобто хворобами.

Вид смерті визначають або за чинником навколишньо­го середовища, або за хворобою системи органів, які при­звели до настання смерті.

За родом насильна смерть може бути вбивством, само­губством і нещасним випадком. Ці поняття не є медични­ми, і тому рід насильної смерті встановлюється слідством або судом. В окремих випадках судово-медичний експерт за сукупністю і характеристикою пошкоджень може вста­новити ознаки дії власної руки.

Ненасильна смерть за родом об'єднує раптову (наглу) смерть, яка настає несподівано, серед уявного здоров 'я, від хвороби, що перебігала приховано для оточуючих, а також ' так звану фізіологічну смерть і смерть від діагностованих за життя хвороб.

 


Дата добавления: 2016-06-05; просмотров: 3323; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.026 сек.