До теми «Рецензування та захист документів. Друк у МS Ехсеl 2007/2010. Робота з базами даних у середовищі МS Ехсеl»

1. Що таке база даних і чим таблиці Access відрізняються від таблиць Excel?

2. Що таке поля підстановок і як їх використовувати?

3. Як визначити зв'язку між таблицями бази даних?

4. Робота з таблицею як з базою даних.

 

Додаткові питання

1. Експертні та навчальні системи.

2. Локальні обчислювальні мережі. Глобальні мережі.

3. Прикладні програми перегляду Web – сторінок.

4. Електронна пошта. Прикладні програми для роботи із поштою.

5. Прикладні програми для створення Веб-сайтів.

6. Технології створення Web - сайтів і Web – сторінок.

7. Застосування Інтернет в управлінні. Організація комп’ютерної безпеки та захисту інформації.

8. Основні можливості бізнесу у Інтернет. Пошукові системи у Інтернет.

9. Перспективи розвитку інформаційних технологій.

 

 


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

Частина 1

Варіант1

1. Наука, що вивчає інформацію:

а) інформатика ;

б) фізика;

в) комп’ютеризація;

г) математика.

2. Актуальність, повнота, однозначність, достовірність, зрозумілість - це:

а) функції інформації;

б) властивості інформації;

в) види інформації;

г) дії інформації.

3. Упорядкована послідовність команд:

а) папка;

б) файл;

в) програма;

г) немає правильної відповіді.

4. Програми, що забезпечують взаємозв’язок з новим обладнанням:

а) програми-драйвери;

б) утиліти;

в) системні програми;

г) інструментальні програми.

5. Програми, призначені для створення резервних копій документів з одночасним їх ущільненням:

а) антивірусні;

б) архіватори;

в) діагностики;

г) форматування.

6. Програма, що використовується для відміни змін конфігурації системи і відновлення її параметрів та продуктивності:

а) відновлення системи;

б) очистка диска;

в) де фрагментація;

г) перевірка диска.

7. Розміщена на носіях велика кількість взаємозв’язаних і структурованих певним чином даних з певної галузі:

а) таблиця;

б) текстовий документ;

в) база даних;

г) всі відповіді вірні.

8. Структура бази даних, де реалізується зв’язок між даними "Один-до-одного":

а) реляційна;

б) мережева;

в) ієрархічна;

г) немає правильної відповіді.

9. Програми для обробки інформації, що представлена у вигляді таблиць:

а) табличні процесори;

б) графічні процесори;

в) текстові процесори;

г) всі відповіді вірні.

10. Декілька клітинок утворюють:

а) діапазон;

б) аркуш;

в) таблицю;

г) клітинку.

11. Програмні засоби, які забезпечують створення, редагування та форматування простих і комплексних текстових документів:

а) табличні процесори;

б) графічні редактори;

в) текстові процесори;

г) всі відповіді вірні.

12. Текстовий процесор, призначений для створення професійно оформлених текстових документів різної складності:

а) Microsoft Excel;

б) Microsoft Word;

в) Microsoft Access;

г) Блокнот.

13.Як скопіювати виділений текст з допомогою комбінації клавіш клавіатури?

а) Ctrl+C;

б) Ctrl+V;

в) Ctrl+X;

г) всі відповіді вірні.

14. Яка інформація не потрапляє в буфер обміну?

а) виділена і скопійована;

б) вирізана;

в) та, що вирізана інструментом „ Ножиці” панелі інструментів;

г) та, яку не виділили перед вирізанням або копіюванням.

15. Пристрої і прилади , що складають апаратну конфігурацію ПК:

а) програмне забезпечення;

б) апаратне забезпечення;

в) ПК;

г) всі відповіді.

16. Сукупність технічних умов, які повинні бути забезпечені розробниками пристроїв для успішного узгодження їх роботи з іншими пристроями:

а) порядок ;

б) сервер;

в) протокол;

г) процесор.

17. Викликати системне меню можна натиснувши:

а) праву клавішу миші ;

б) ліву клавішу миші;

в) піктограму в стрічці назви;

г) кнопку Офис.

18. Кнопка Пуск викликає :

а) системне меню ;

б) головне меню;

в) контекстне меню;

г) випадне меню.

19. Кнопка Reset системного блоку призначена для:

а) ввімкнення ПК ;

б) вимкнення ПК;

в) перезавантаження ПК;

г) роботи з текстом.

20. 12 байт дорівнюють:

а) 3 К байтам ;

б) 48 бітам;

в) 6 Мбайтам;

г) 96 бітам.

 


Варіант 2

1. Найменша одиниця інформації:

а) Кбайт;

б) Тбайт;

в) байт;

г) біт.

2. Який з пристроїв не належить до основних:

а) монітор;

б) клавіатура;

в) мишка;

г) системний блок.

3. Програми, що виконують необхідні користувачам роботи відносять до:

а) прикладного програмного забезпечення;

б) системного програмного забезпечення;

в) інструментального програмного забезпечення;

г) утиліт.

4. Неграфічні операційні системи реалізують інтерфейс:

а) командного рядка;

б) користувача;

в) програмний;

г) всі відповіді вірні.

5. Програма, що переміщає всі файли до початку диска після зарезервованої для системних файлів ділянки і розташовує підряд фрагменти одного файлу:

а) ScanDisc;

б) Format;

в) Defrag;

г) всі відповіді вірні.

6. Програма, що дозволяє персоналу служби технічної підтримки отримати ґрунтовну інформацію про обладнання, системні компоненти та програмне забезпечення:

а) відновлення системи;

б) відомості про систему;

в) таблиця символів;

г) перевірка диска.

7. Тип даних, який зберігає текстові або текстові та числові дані довжиною не більше ніж 65535 символів:

а) МЕМО;

б) грошовий;

в) лічильник;

г) логічний.

8. Поле, значення якого не повторюється в різних записах і використовують для зв’язку між таблицями:

а) основне;

б) ключове;

в) залежне;

г) немає правильної відповіді.

9. Поточна клітинка виділена рамкою, що називають:

а) курсором введення;

б) формулою;

в) табличним курсором;

г) всі відповіді вірні.

10. Після введення формули в клітинці залишається сама формула в режимі:

а) відображення результатів;

б) відображення формул;

в) редагування;

г) всі відповіді вірні.

11. Процес задавання фрагментам документа різних властивостей, що визначають зовнішній вигляд тексту в цих фрагментах:

а) копіювання ;

б) редагування;

в) переміщення;

г) форматування.

12. Текст, що міститься в документі зсувається праворуч від курсору введення в режимі:

а) копіювання ;

б) редагування;

в) заміни;

г) вставки.

13. Де можуть бути розташовані колонтитули?

а) тільки зверху сторінки;

б) зверху та знизу сторінки;

в) знизу сторінки та зліва;

г) в довільному місці сторінки.

14. Встановити розмір паперу, орієнтацію сторінки, розмір полів документу можна на вкладці:

а) Вставка;

б) Розмітка сторінки;

в) Рецензування;

г) Вигляд.

15. Універсальна технічна система, призначена для автоматизації створення, зберігання, обробки і транспортування даних на робочому місці виконавця:

а) ПК;

б) материнська плата;

в) системний блок;

г) монітор.

16. Основний вузол, всередині якого встановлені всі найважливіші пристрої:

а) ПК;

б) материнська плата;

в) системний блок;

г) монітор.

17. Викликати контекстне меню можна натиснувши:

а) праву клавішу миші ;

б) ліву клавішу миші;

в) піктограму в стрічці назви;

г) кнопку Офіс.

18. Кнопка F1 викликає :

а) системне меню ;

б) довідку ОС;

в) контекстне меню;

г) випадне меню.

19. Клавіша Delete призначена для:

а) видалення ;

б) вимкнення ПК;

в) виділення;

г) роботи з текстом.

20. 12 Кбайт дорівнюють:

а) 12288 байтам ;

б) 4 бітам;

в) 6 Мбайтам;

г) 48 бітам.

 


Варіант 3

1. Для введення символьної інформації і управління роботою ПК призначена:

а) мишка;

б) клавіатура;

в) системна шина;

г) монітор.

2. Для введення графічної інформації використовується:

а) мишка;

б) принтер;

в) сканер;

г) клавіатура.

3. В операційній системі MS-DOS на ім’я файлу відводиться:

а) до 7 символів;

б) до 8 символів;

в) до 16 символів;

г) 32 символи.

4. Операційні системи, що управляють розподілом ресурсів обчислювальної системи між задачами:

а) багатозадачні;

б) функціональні;

в) однозадачні;

г) всі відповіді вірні.

5. Програма, що шукає та виправляє помилки в файловій системі або окремих файлах, а також усуває помилки, що пов’язані з втраченими кластерами:

а) відновлення системи;

б) відомості про систему;

в) таблиця символів;

г) перевірка диска Scan Disc.

6. Назвіть файл, що містить стиснені копії всіх включених в нього файлів і папок:

а) папка;

б) вірус;

в) програма;

г) архів.

5. Рядки в таблиці бази даних називають:

а) комірка;

б) запис;

в) поле;

г) немає правильної відповіді.

7. Основний об’єкт бази даних, що призначений для введення, перегляду та коригування даних:

а) запит;

б) форма;

в) таблиця;

г) макрос.

8. Процес поширення дії формули , занесеної в одну клітинку, на інші клітинки:

а) копіювання;

б) форматування;

в) автоматичне переобчислення;

г) всі відповіді вірні.

9. До якого виду адрес можна віднести наступну:F$4 ?

а) відносна;

б) змішана;

в) абсолютна;

г) всі відповіді вірні.

11. Приховати або відобразити на екрані схему документу можна з допомогою опції Показать и скрыть вкладки:

а) Главная;

б) Вставка;

в) Вид;

г) Разработчик.

 

12. Для виклику функції пошуку тексту за умовами, що задаються, використовують вкладку стрічки:

а) Главная;

б) Вставка;

в) Рецензирование;

г) Вид.

13.“Інтернет” - це :

а) комплекс взаємозалежних системних програм, призначення якого-організувати взаємодію користувача з ПК;

б) найпоширеніша мережа телефонних послуг;

в) загальносвітова сукупність мереж із загальним адресним протоколом;

г) програма або організована сукупність даних, що має свою назву і зберігається на пристроях зовнішньої пам’яті як єдине ціле.

14. Комп’ютерні мережі поділяються на:

а) стандартні та програмні;

б) локальні та глобальні;

в) текстові та графічні;

г) локальні мережі та Інтернет.

15. Пристрій візуального представлення даних:

а) ПК;

б) материнська плата;

в) системний блок;

г) монітор.

16. Пристрій управління, що слугує для введення алфавітно-цифрових даних:

а) клавіатура;

б) материнська плата;

в) системний блок;

г) монітор.

17. Викликати команду «Параметри сторінки» можна натиснувши:

а) праву клавішу миші ;

б) ліву клавішу миші;

в) піктограму в стрічці назви;

г) всі відповіді невірні.

18. Кнопка Insert призначена для :

а) перемикання клавіатури в режим вставки ;

б) виклику довідки ОС;

в) виклику контекстного меню;

г) виклику випадного меню.

19. Клавіша Delete призначена для:

а) видалення ;

б) вимкнення ПК;

в) виділення;

г) роботи з текстом.

20. 8 бітів дорівнюють:

а) 1 байту ;

б) 2 бітам;

в) 6 Мбайтам;

г) 48 байтам.

 


Варіант 4

1. Сукупність впорядкованих даних, що зберігаються в пам’яті комп’ютера:

а) папка;

б) каталог;

в) диск;

г) файл.

2. У файловій структурі є унікальною і вивчає власне ім’я файлу і шлях доступу до нього:

а) повна адреса файлу;

б) обов’язкова назва;

в) розширення;

г) всі відповіді вірні.

3. Команда операційної системи MS-DOS C:\>md UIPA призначена для:

а) створення каталогу UIPA;

б) перегляд UIPA;

в) знищення UIPA;

г) зміна.

4. Клавіша F4 в Total Commander (Free Commander) призначена для:

а) створення файлу;

б) редагування файлу;

в) копіювання;

г) видалення.

5. Віруси, які виключно швидко розповсюджуються в комп’ютерних мережах «переповзаючи» з одного на інший та проникаючи в пам'ять комп’ютера:

а) трояни;

б) «черв’яки »;

в) паразитичні;

г) макровіруси.

6. Для настроювання ОС Windows призначені програми :

а) Панелі управління;

б) довідкової системи;

в) стандартні;

г) службові.

7. Набір спеціальних макрокоманд, який дозволяє об’єднати розрізнені операції обробки даних у програму та автоматизують виконання певної послідовності команд:

а) запит;

б) звіт;

в) таблиця;

г) макрос.

8. Режим роботи бази даних, в якому створюються об’єкти або змінюється їх структура:

а) режим редагування;

б) режим конструктора;

в) оперативний режим;

г) всі відповіді вірні.

9. В діапазоні 13 клітинок. Яка з адрес може описувати його:

а) А5:Е8;

б) С2:Е12;

в) В4:В16;

г) С3:Е6.

10. Результатом виконання формули =СРНАЧ (6;8;10;2) буде:

а) 2;

б) 6,5;

в) 7,3;

г) 12.

11. Опція, що дозволяє побачити збільшене зображення фрагмента сторінки або зменшений вид однієї або декількох сторінок відразу:

а) Правка;

б) Параметри сторінки;

в) Відкрити;

г) Масштаб.

12. Як правильно скопіювати малюнок Paint в документ:

а) виділити малюнок-контекстне меню-Копіювати-відкрити текстовий документ-контекстне меню-Вставити;

б) меню програми Вставка-Малюнок-З файлу;

в) не можливо виконати дану операцію;

г) Кнопка Офіс-Відкрити.

13. Які з наведених програм належать до програм - браузерів:

а) Win Rar, Win Zip ;

б) MS Word, Word Pad;

в) Opera, Internet Explorer ;

г) Paint.

14. Що таке електронна пошта?

а) це спеціальні тематичні сервери , що збирають інформацію з певних тем та передають її своїм клієнтам;

б) це перший із сервісів , призначений для обміну інформацією між абонентами;

в) це команда, що визначає правила формування тексту;

г) це програма, що надає інформацію або послуги, які отримує програма-клієнт.

15. Пристрій управління маніпуляторного типу:

а) миша;

б) материнська плата;

в) системний блок;

г) монітор.

16. Основний пристрій, що виконує більшість математичних і логічних операцій:

а) ПК;

б) материнська плата;

в) процесор;

г) монітор.

17. Викликати команду «Панелі інструментів» можна натиснувши:

а) праву клавішу миші ;

б) команду Вигляд меню вікна;

в) піктограму в стрічці назви;

г) всі відповіді невірні.

18. Кнопка End призначена для :

а) перемикання клавіатури в режим вставки ;

б) переведення курсору в кінець рядка;

в) виклику контекстного меню;

г) переведення курсору на початок рядка.

19. Клавіша Page Up призначена для:

а) перемикання клавіатури в режим вставки ;

б) переведення курсору в кінець рядка;

в) переміщення курсору на одну сторінку вгору;

г) переведення курсору на початок рядка.

20. Вираз ми пишемо тести дорівнює:

а) 15 байтам ;

б) 2 бітам;

в) 17 байтам;

г) 48 байтам.


Варіант 5

1. Основний пристрій для довготривалого зберігання великих об’ємів даних і програм:

а) дисковод;

б) постійна пам’ять;

в) жорсткий диск;

г) дискета.

2. Друкуючі пристрої, що дозволяють одержувати копії документів на папері або прозорому носії:

а) сканери;

б) принтери;

в) трекболи;

г) відеокарти.

3. Назвіть види вікон операційної системи Windows:

а) Робочий стіл, Вікно програми, Вікно папки, Вікно довідкових систем, Діалогове вікно;

б) Системне, Контекстне, Головне, Програмне, Випадне;

в) Робочий стіл, Системне, Головне, Випадне, Діалогове;

г) Діалогове, Контекстне, Системне, Програмне, Головне.

4. В якій частині вікна можна побачити назву документа та програми, в якому він створений?

а) рядок стану;

б) меню програми;

в) панель інструментів;

г) рядок назви.

5. Програми для виявлення і лікування програм, заражених комп’ютерним вірусом:

а) форматування;

б) антивірус;

в) дефрагментація;

г) архіватор.

6. Змінити фон Робочого столу можна з допомогою програми:

а) Екран;

б) Персоналізація;

в) Властивості оглядача;

г) Властивості папки.

7. Які значення записів з’являться на екрані в результаті виконання умови пошуку для поля «Прізвище»: Like [A-B]?

а) на екрані з’являться записи таблиці, що починаються на літери вказаного діапазону A-B поля «Прізвище»;

б) на екрані з’являться записи таблиці, що відповідають вказаній в умові даті 12/04/1989 для поля «Дата народження»;

в) на екрані з’являться записи таблиці, що відповідають вказаному в умові діапазону дати 05/08/1999 - 08/01/2001 для поля «Дата виконання замовлень».

г) на екрані з’являться всі записи таблиці,крім тих, що починаються на літери вказаного діапазону A-B поля «Прізвище»;

8. Які значення записів з’являться на екрані в результаті виконання умови пошуку для поля «Дата народження»: Дата = 12/04/1989?

а) на екрані з’являться записи таблиці, що починаються на літери вказаного діапазону A-B поля «Прізвище»;

б) на екрані з’являться записи таблиці, що відповідають вказаній в умові даті 12/04/1989 для поля «Дата народження»;

в) на екрані з’являться записи таблиці, що відповідають вказаному в умові діапазону дати 05/08/1999 - 08/01/2001 для поля «Дата виконання замовлень».

г) на екрані з’являться всі записи таблиці, крім тих, що відповідають вказаній в умові даті 12/04/1989 для поля «Дата народження»;

9. Для надання кольору або візерунку комірці потрібно виконати команду:

а) Формат комірки/Число;

б) Формат комірки/Вирівнювання;

в) Формат комірки/Вигляд;

г) Формат комірки/Шрифт.

10. Яке значення отримає комірка внаслідок виконання наступної формули = ОСТАТ(МИН(12;8;9;МАКС(6;6;7));ПРОИЗВЕД(3;2))?

а) 4;

б) 1;

в) 0,5;

г) 3.

11. Яка літера тексту видалиться при натисканні Backspace:

а) перша літера абзацу;

б) літера справа від курсору;

в) літера зліва від курсору;

г) немає правильної відповіді.

12. Як вирізати виділений текст з допомогою комбінації клавіш клавіатури?

а) Ctrl+C;

б) Ctrl+V;

в) Ctrl+X;

г) всі відповіді вірні.

13. Які послуги входять до Інтернету?

а) Електронна пошта та WWW;

б) World Wide Web, Електронна пошта, Списки розсилання, Служба телеконференцій, Служба FTP, Служба IRC, Служба ICQ;

в) Інтернет не надає ніяких послуг;

г) Послуги на ІР - адреси та Списки розсилання.

14.Окремі документи, які складають простір WWW, називають…

а) Wев - папка;

б) Wев - файли;

в) Wев - вузли;

г) Wев - сторінки.

15. Програмні засоби, що відповідають за взаємодію з конкретними пристроями:

а) драйвери;

б) утиліти;

в) браузери;

г) електронні таблиці.

16. Упорядкована послідовність команд :

а) модель;

б) алгоритм;

в) програма;

г) всі відповіді вірні.

17. Викликати команду «Формула» в текстовому редакторі можна натиснувши:

а) праву клавішу миші ;

б) команду Вигляд меню вікна;

в) піктограму в стрічці назви;

г) команду Таблиця меню вікна.

18. Клавіша Num Lock призначена для :

а) перемикання клавіатури в режим вставки ;

б) переведення курсору в кінець рядка;

в) ввімкнення 4 поля клавіатури;

г) переведення курсору на початок рядка.

19. Клавіша Page Up призначена для:

а) перемикання клавіатури в режим вставки ;

б) переведення курсору в кінець рядка;

в) переміщення курсору на одну сторінку вгору;

г) переведення курсору на початок рядка.

20. Вираз ми складаємо іспит дорівнює:

а) 15 байтам ;

б) 2 бітам;

в) 17 байтам;

г) 18 байтам.


Варіант 6

1. Відомості, дані, повідомлення про властивості об’єктів, процеси та явища навколишнього світу:

а) факти;

б) інформація;

в) результати;

г) новини.

2. Засоби, що можуть фіксувати інформацію:

а) пакети програми;

б) апаратні засоби;

в) носії інформації;

г) програмні засоби.

3. Сукупність програм, виконуваних комп’ютером:

а) операційна система;

б) пакет програм;

в) програмне забезпечення;

г) утиліти.

4. Комплекс взаємозалежних системних програм, призначення якого – забезпечити взаємодію користувача з ПК і управління функціями комп’ютера:

а) програмне забезпечення;

б) системні програми;

в) інструментальні програми;

г) операційна система.

5. Програма, що дозволяє знайти непотрібні файли і видалити їх, щоб звільнити місце на жорсткому диску:

а) відновлення системи;

б) очистка диска;

в) дефрагментація;

г) перевірка диска.

6. Програма, призначена для усунення фрагментації:

а) ScanDisc;

б) Format;

в) Defrag;

г) всі відповіді вірні.

7. Сукупність мовних і програмних засобів, призначених для створення, ведення та використання бази даних багатьма користувачами:

а) табличний процесор;

б) текстовий процесор;

в) система управління базами даних;

г) графічний редактор.

8. Структура бази даних, де реалізується зв’язок між даними "багато-до-багатьох":

а) будь-яка БД;

б) мережева;

в) ієрархічна;

г) немає правильної відповіді.

9. Програма електронних таблиць, що призначена для експрес моделювання облікових, економічних та інших табличних розрахунків:

а) Microsoft Excel;

б) Microsoft Word;

в) Microsoft Access;

г) Блокнот.

10. Основним елементом електронної таблиці є:

а) діапазон;

б) аркуш;

в) таблиця;

г) клітинка.

11. Чи можливо створити заголовок документа без номеру сторінки?

а) так, з допомогою команд вкладки Формат;

б) так, з допомогою команд вкладки Вставка;

в) так, з допомогою команд вкладки Главная;

г) ні.

12. Коли буває недоступною команда Вырезать?

а) коли на робочому полі немає об’єктів;

б) коли на робочому полі немає виділених об’єктів;

в) коли в буфері обміну немає об’єктів;

г) всі відповіді вірні.

13.Поштова адреса складається з 2 частин, розділених знаком :

а) @ ;

б) & ;

в) % ;

г) $ .

14. Назвіть протоколи на яких ґрунтується поштова служба?

а) SMTP, POP3, IMAP;

б) POP, ІР 348,SMAV;

в) STMH, GОВ;

г) DВО, РОРII .

15. Програмні засоби, що призначені для створення та обробки графічних зображень:

а) веб- редактори;

б) текстові редактори;

в) графічні редактори;

г) електронні таблиці.

16. Пристрій, призначений для введення текстової та графічної інформації в комп’ютер:

а) модем;

б) сканер;

в) системний блок;

г) принтер.

17. Встановити розмір відступу абзацу можна натиснувши:

а) праву клавішу миші;

б) значок відповідної групи команд на вкладці Вид;

в) піктограму в стрічці назви;

г) значок відповідної групи команд на вкладці Главная.

18. Кнопка Home призначена для :

а) перемикання клавіатури в режим вставки ;

б) переведення курсору в кінець рядка;

в) виклику контекстного меню;

г) переведення курсору на початок рядка.

19. Клавіша Page Down призначена для:

а) переміщення курсору на одну сторінку вниз;

б) переведення курсору в кінець рядка;

в) переміщення курсору на одну сторінку вгору;

г) переведення курсору на початок рядка.

20. Вираз клавіатура ПК дорівнює:

а) 13 байтам ;

б) 2 бітам;

в) 15 байтам;

г) 48 байтам.


Варіант 7

1. Одиниця інформації, що може містити в собі один символ алфавіту:

а) байт;

б) Кбайт;

в) біт;

г) Мбайт.

2. Який з пристроїв не належить до периферійних:

а) сканер;

б) принтер;

в) клавіатура;

г) колонки.

3. Програми, за допомогою яких виконується більшість операцій, пов’язаних з обслуговуванням файлової структури:

а) файлові менеджери;

б) монітори установки;

в) засоби діагностики;

г) експертні системи.

4. Тип інтерфейсу, де робота з операційною системою заснована на взаємодії активних і пасивних екранних елементів управління:

а) текстовий;

б) графічний;

в) користувача;

г) програмний.

5. Програма, що дозволяє запускати у вказаний час вибрані користувачем програми:

а) архіватор;

б) дефрагментація;

в) призначення завдання;

г) відновлення системи.

6. Програма, що слугує для вставки символів, що відсутні на клавіатурі:

а) відновлення системи;

б) відомості про систему;

в) таблиця символів;

г) перевірка диска.

7. Тип даних, який містить число, яке автоматично збільшується на одиницю, коли в таблицю додається новий запис:

а) МЕМО;

б) грошовий;

в) лічильник;

г) логічний.

8. Стовпці в таблиці бази даних називають:

а) комірка;

б) запис;

в) поле;

г) немає правильної відповіді.

9. Для перетворення даних призначені:

а) курсори введення;

б) формули;

в) табличні курсори;

г) всі відповіді вірні.

10. Після введення формули в клітинці з’являється результат обчислень в режимі:

а) відображення результатів;

б) відображення формул;

в) редагування;

г) всі відповіді вірні.

11. Текстові процесори:

а) програмні засоби, які призначені для редагування текстів;

б) програмні засоби, які призначені для створення таблиць;

в) програмні засоби, які призначені для створення презентацій;

г) програмні засоби, які призначені для створення баз даних.

12. Багатовіконний текстовий процесор, що дає змогу працювати з деякими текстами одночасно:

а) Microsoft Excel;

б) Microsoft Word;

в) Microsoft Access;

г) Блокнот.

13. Назвіть вид локальної мережі, де дані передаються по колу в одному напрямку:

а) зіркоподібна;

б) кільцева;

в) одноканальна;

г) послідовна.

14. Головний комп`ютер у мережі:

а) сервер ;

б) модем;

в) канал;

г) робоча станція.

15. Полів у клавіатури :

а) 1;

б) 2;

в) 9;

г) 4.

16. Пристрій, призначений для обміну інформацією між віддаленими комп’ютерами по віддаленим лініям зв’язку :

а) модем;

б) материнська плата;

в) системний блок;

г) принтер.

17. Викликати команду «Панелі інструментів» можна натиснувши:

а) праву клавішу миші ;

б) команду Вигляд меню вікна;

в) піктограму в стрічці назви;

г) всі відповіді невірні.

18. Кнопка End призначена для :

а) перемикання клавіатури в режим вставки ;

б) переведення курсору в кінець рядка;

в) виклику контекстного меню;

г) переведення курсору на початок рядка.

19. Клавіша Page Up призначена для:

а) перемикання клавіатури в режим вставки ;

б) переведення курсору в кінець рядка;

в) переміщення курсору на одну сторінку вгору;

г) переведення курсору на початок рядка.

20.Для створення презентацій призначена програма:

а) Microsoft Excel;

б) Microsoft Word;

в) Microsoft Access;

г) Microsoft Power Point.

 


Варіант 8

1. Основний вузол ПК, всередині якого встановлені найважливіші компоненти:

а) процесор;

б) диски;

в) системний блок;

г) клавіатура.

2. Пристрій, призначений для обміну інформацією між віддаленими комп’ютерами по каналах звя'зку:

а) мишка;

б) принтер;

в) сканер;

г) модем.

3. В операційній системі Windows ім’я може містити:

а) до 256 символів;

б) до 128 символів;

в) до 16 символів;

г) до 32 символів.

4. Операційні системі, що передають всі ресурси обчислювальної системи одному виконуваному додатку:

а) багатозадачні;

б) функціональні;

в) однозадачні;

г) всі відповіді вірні.

5. Процес розбиття дискети на сектори та доріжки, а також перевірка диска засобами операційної системи:

а) дефрагментація;

б) форматування;

в) перевірка диска;

г) всі відповіді вірні.

6. Програмний код, який може «приписувати» себе до інших програм, а також виконувати різні небажані дії на комп’ютері:

а) папка;

б) вірус;

в) програма;

г) архів.

7. Похідна таблиця, у якій збираються дані з інших таблиць і проводяться з ними різні операції:

а) запит;

б) форма;

в) таблиця;

г) макрос.

8. Об’єкт бази даних, що призначений для формування вихідного документа та для виведення його на друк:

а) запит;

б) звіт;

в) таблиця;

г) макрос.

9. Властивість електронної таблиці, коли при зміні одного вхідного даного, результати у всій таблиці пере обчислюються автоматично:

а) копіювання;

б) автозаповнення;

в) автоматичне переобчислення;

г) всі відповіді вірні.

10. До якого виду адрес можна віднести наступну: $B$6 :

а) відносна;

б) змішана;

в) абсолютна;

г) всі відповіді вірні.

11. Процес видалення помилок та внесення змін в текстовий документ:

а) копіювання ;

б) редагування;

в) переміщення;

г) форматування.

12. Текст, що міститься в документі справа від курсору введення видаляється і замінюється новим в режимі:

а) копіювання ;

б) редагування;

в) заміни;

г) вставки.

13. Інтранет- це :

а) локальна мережа, де використовуються принципи Інтернету;

б) частина локальної мережі;

в) служба Інтернету;

г) назва протоколу.

14. Основний технічний засіб під’єднання ПК до глобальної мережі :

а) сканер;

б) принтер;

в) модем;

г) факс.

15. Програмні засоби, що призначені для створення таблиць, зберігання різних типів даних і їх обробки:

а) веб- редактори;

б) текстові редактори;

в) браузери;

г) електронні таблиці.

16. Основний об’єкт програми Microsoft Power Point :

а) комірка;

б) слайд;

в) таблиця;

г) запит.

17. Викликати команду «Абзац» можна натиснувши:

а) праву клавішу миші ;

б) значок відповідної групи команд на вкладці Вид;

в) піктограму в стрічці назви;

г) значок відповідної групи команд на вкладці Главная.

18. Кнопка Home призначена для :

а) перемикання клавіатури в режим вставки ;

б) переведення курсору в кінець рядка;

в) виклику контекстного меню;

г) переведення курсору на початок рядка.

19. Клавіша Page Down призначена для:

а) переміщення курсору на одну сторінку вниз;

б) переведення курсору в кінець рядка;

в) переміщення курсору на одну сторінку вгору;

г) переведення курсору на початок рядка.

20. Вираз клавіатура ПК дорівнює:

а) 13 байтам ;

б) 2 бітам;

в) 12 байтам;

г) 48 байтам.


Варіант 9

1. Сукупність файлів та правил їх організації:

а) папка;

б) диск;

в) каталог;

г) файлова система.

2. Елементи ієрархічної структури, необхідні для забезпечення систематизації та зручного доступу до файлів:

а) папки;

б) диски;

в) носії інформації;

г) всі відповіді вірні.

3. Команда операційної системи MS-DOS C:\>rd UIPA призначена для:

а) створення каталогу UIPA;

б) перегляд UIPA;

в) знищення UIPA;

г) зміна каталогу.

4. Клавіша F3 в Total Commander (Free Commander) призначена для:

а) перегляду файлу;

б) редагування файлу;

в) копіювання;

г) видалення.

5. Назвіть програми ,які є антивірусами:

а) Defrag, NOD32,AVP Касперського;

б) DrWeb, Scandisc, NOD32;

в) NOD32, DrWeb, Virus Scan;

г) Panda, Format, AVP Касперського.

6. Програми - віруси, що виконують на комп’ютерах несанкціоновані користувачем дії, активізуються залежно від яких-небудь умов, знищують інформацію на дисках, крадуть конфіденційну інформацію тощо:

а) трояни;

б) «черв’яки »;

в) паразитичні;

г) макровіруси.

7. Програма на мові VBA, яка використовується для реалізації нестандартних процедур при створенні програми:

а) модуль;

б) звіт;

в) таблиця;

г) макрос.

8. Режим роботи бази даних, в якому об’єкт використовується для обробки і відображення даних:

а) режим форматування;

б) режим конструктора;

в) оперативний режим;

г) всі відповіді вірні.

9. В діапазоні 12 клітинок. Яка з адрес може описувати його:

а) А5:Е8;

б) С2:Е12;

в) В4:В16;

г) С3:Е6.

10. Результатом виконання формули =МАКС (6;8;10;2) буде:

а) 26;

б) 10;

в) 960;

г) 2.

11. Для відміни і відновлення відображення координатної лінійки призначена опція Лінійка групи команд Показать и скрыть вкладки:

а) Главная;

б) Вставка;

в) Рецензирование;

г) Вид.

12. Яку панель інструментів використовують для роботи з файлом програми?

а) малювання ;

б) форматування;

в) таблиця;

г) стандартна.

13. “Комп’ютерна мережа” - це:

а) сервіс команд, згрупованих разом для спрощення повсякденної роботи.

б) група з декількох комп’ютерів, з’єднаних між собою за допомогою кабелів, що використовується для передачі інформації;

в) діалогова система обробки даних, поданих у вигляді прямокутної таблиці;

г) сукупність програм , що забезпечують роботу з файлами і каталогами.

14. Що означає WWW?

а) всесвітня розподілена база гіпертекстових документів;

б) спеціальні тематичні сервери, які збирають інформацію з певних тем;

в) команди , які визначають правила формування тексту;

г) протокол передавання файлів.

15. Програмні засоби, що призначені для перегляду електронних документів:

а) веб-редактори;

б) текстові редактори;

в) браузери;

г) електронні таблиці.

16. Основний вузол, всередині якого встановлені всі найважливіші пристрої:

а) ПК;

б) материнська плата;

в) системний блок;

г) монітор.

17. Викликати контекстне меню можна натиснувши:

а) праву клавішу миші ;

б) ліву клавішу миші;

в) піктограму в стрічці назви;

г) кнопку Офіс.

18. Кнопка F1 викликає :

а) системне меню ;

б) довідку ОС;

в) контекстне меню;

г) випадне меню.

19. Клавіша Delete призначена для:

а) видалення ;

б) вимкнення ПК;

в) виділення;

г) роботи з текстом.

20. 12 Кбайт дорівнюють:

а) 12288 байтам ;

б) 4 бітам;

в) 6 Мбайтам;

г) 48 бітам.


Варіант 10

1. Основна мікросхема комп’ютера, в якій проводяться всі обчислення:

а) материнська плата;

б) процесор;

в) адресна шина;

г) оперативна пам’ять.

2.Пристрій візуального представлення даних:

а) монітор;

б) факс;

в) принтер;

г) модем.

3. Назвіть види меню операційної системи Windows:

а) Робочий стіл, Вікно програми, Вікно папки, Вікно довідкових систем, Діалогове вікно;

б) Системне, Контекстне, Головне, меню програми або папки, Випадне;

в) Робочий стіл, Системне, Головне, Випадне, Діалогове;

г) Діалогове, Контекстне, Системне, Програмне, Головне.

4. В якій частині вікна можна працювати з вхідними даними?

а) рядок стану;

б) меню програми;

в) панель інструментів;

г) робоче поле.

5. Яка програма Панелі управління, що забезпечує перегляд, установку та видалення програмного забезпечення:

а) Установка і видалення програм;

б) Екран;

в) Властивості оглядача;

г) Призначення завдання.

6. Задати вигляд розділювача десяткових розрядів, грошову одиницю та інші властивості можна з допомогою програми Панелі управління:

а) Клавіатура;

б) Мова і стандарти;

в) Властивості оглядача;

г) Властивості папки.

7. Які значення записів з’являться на екрані в результаті виконання умови пошуку для поля «Дата виконання замовлень»: between 05/08/1999 and 08/01/2001?

а) на екрані з’являться записи таблиці, що починаються на літери вказаного діапазону A-B поля «Прізвище»;

б) на екрані з’являться записи таблиці, що відповідають вказаній в умові даті 12/04/1989 для поля «Дата народження»;

в) на екрані з’являться записи таблиці, що відповідають вказаному в умові діапазону дати між 05/08/1999 та 08/01/2001 для поля «Дата виконання замовлень»;

г) на екрані з’являться всі записи таблиці, крім тих, що відповідають умові діапазону дати між 05/08/1999 та 08/01/2001 для поля «Дата виконання замовлень».

8. Які значення записів з’являться на екрані в результаті виконання умови пошуку для поля «Назва організації» : Like ‘‘Ви*’’?

а) на екрані з’являться записи таблиці, що починаються на літери "Bи" і мають будь-яку кількість символів для поля «Назва організації»;

б) на екрані з’являться всі записи таблиці, які в полі «Дата реєстрації організації» мають дату реєстрації організації пізніше 12/04/2003;

в) на екрані з’являться записи таблиці, що мають семизначні номери телефонів, які починаються на 764 для поля «Номер телефону».

г) на екрані з’являться всі записи таблиці, крім тих, що починаються на літери "Bи" і мають будь-як<

Дата добавления: 2016-05-31; просмотров: 2182; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.434 сек.