До теми «Основи роботи у середовищі табличного процесора МS Ехсеl 2007/2010»

1. В яких випадках зручно користуватися іменованими блоками і діапазонами?

2. Які з кнопок Стандартная і Форматирование дублюють пункти меню?

3. Які з параметрів вкладки Вид впливають на зовнішній вигляд вікна?

4. Які типи листів існують в Excel?

5. Як можна встановити параметри сторінки?

6. Які основні операції можуть виконуватися над листами?

До теми «Робота з файлами, документами, ввід та редагування ланих у МS Ехсеl 2007/2010»

1. Які призначення мають основні команди роботи з файлами книг?

2. Які особливості використання мають команди збереження файлів?

3. Яким чином можна проводити пошук файлів у папках?

4. Яким чином можна поділити лист на сторінки?

5. Яке призначення мають колонтитули?

6. Яким чином можна виконати друкування? Які параметри друкування можна встановити у вікні діалогу Печать?

7. Які типи даних може містити чарунка?

8. Яким чином можна ввести і відредагувати дані в чарунках?

9. Які операції доступні для виділеного діапазону?

10. Які формати чисел підтримує Excel?

 

До теми «Створення, редагування та форматування електронних таблиць, робота з даними та діаграмами у МS Ехсеl 2007/2010»

1. Що являє собою ряд даних?

2. Які основні елементи містить діаграма?

3. Яким чином можна відредагувати елементи діаграми?

4. Яким чином можна помістити діаграму на лист?

 

До теми «Формули та початок обчислень у МS Ехсеl 2007/2010. Використання функцій»

1. Яке посилання називається відносним? Приведіть приклади.

2. Яке посилання називається абсолютним?

3. Чим відрізняється абсолютне посилання від відносного?

4. Як записується абсолютне посилання?

5. Коли слід використовувати абсолютне, а кали відносне посилання?

6. Які типи операндів і які операції допустимі в формулах?

7. Які типи посилань на чарунки допустимі в формулах?

8. Які переваги надає використання імен діапазонів в формулах?

9. Якими способами можна вставити функцію в формулу?

10. Які типи помилок можливі при обчисленні формул?

11. Економіко-матемтичне моделювання у Excel.

12. Розв’язування задач оптимізації.

13. Підбір параметру у Excel.

14. Команда «Пошук розв’язку» у Excel.

15. Диспечер сценаріїв «що – якщо».

 

 

До теми «Форматування комірок, таблиць і даних у МS Ехсеl 2007/2010»

1. Перелічить основні елементи форматування.

2. Які засоби є для форматування таблиць?

3. Як користуватися засобами форматуваня таблиці?

4. Які параметри включає поняття формату?

5. Що таке стиль форматування?

6. Як створюється новий стиль відповідно до формату створюваної таблиці?

 


Дата добавления: 2016-05-31; просмотров: 1577; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.