Інструментальні системи для мережі Internet


 

1. Концепція.NET. Це не система програмування, а найбільша технологія запропонована фірмою Microsoft з метою уніфікації процесу розробки ПЗ за допомогою різноманітних систем програмування. В межах цієї концепції різноманітні програмні продукти надаються користувачам і розробникам як сервіси, які взаємодіють між собою відповідно до конкретних проблем, доступні на різноманітних прикладах, зрозумілий і адаптований для користувача. Основні ідеї архітектури .NET полягають в тому, що ОС типу Windows 2000 і вище організовується спеціальна віртуальна машина, яка інтерпретує команди деякої проміжної низькорівневої мови. Будь-яка програма що використовується в NET – це набір команд проміжної мови, а самі команди інтерпретуються незалежно від архітектури обчислювальної системи, і версії ОС, де вони виконуються таким чином, системи програмування, що орієнтовані на дану концепцію створювати код результату програми не у вигляді машинних команд для конкретної архітектури, а у вигляді проміжного коду. Крім того будь-яка програма використана в .NET може скористатись сервісними функціями іншої програми доступної в .NET, але незалежно від того в яких системах ці програми були розроблені. В першу чергу на підтримку концепції .NET орієнтуються системи Visual C++ і Visual Basic. Крім того пропонується нова система побудови на базі нової мови C#. Підтримка концепції .NET в системах програмування не відміняє в ній можливості традиційних шляхів створення ПЗ.

2. Розробка ПЗ для Internet. При розробці ПЗ для Internet визначною є вимога уніфікованого виконання коду програми незалежно від архітектури обчислювальної системи. Оскільки компіляція і створення об’єктного коду в умовах глобальної мережі немає значення, тому що наперед невідомо на якій обчислювальній системі буде виконуватись отриманий вручну компіляційний код. З цієї ж причини сервер не може передавати по мережі об’єктний код або команди асемблера. Тому основною особливістю програмування в мережі Internet є використання в якості основного засобу програмування інтерпретації мов. Оскільки при інтерпретації використовується не об’єктний код, а вихідний код програми і безпосередньо з боку клієнта інтерпретація відповідає щоб вихідний код програми був виконаний одним і тим же чином. В такому випадку сервер готує код програми одним і тим же способом незалежно від клієнта. Зрозуміло, що в цьому випадку зростає навантаження на інтерпретацію клієнта. Проте задача спрощується, а деякий проміжний код низького рівня призначений для виконання на боці клієнта. Толі в обміні даними беруть участь ще дві додаткові програми: транслятор на боці сервера і інтерпретатор на боці клієнта, що відповідає за виконання проміжного коду. Практично у всіх випадках при використанні виконуваних програм глобальною системою Internet застосовується саме ця схема. Для її реалізації існує багато технічних і мовних засобів, а також спеціальних мов програмування орієнтованих на використання Internet.

Представниками для розробки найпростіших Internet- програм є засоби:HTML, Java, JavaScript та інші.

 

8. Інструментальні засоби і технології програм розподілених систем

 

Сучасні технології проектування великих сучасних систем використовують інтегрування різних підходів, що лежать в основі названих раніше технологій програмування і включення їх в деяку узгоджену систему. Таким чином утворюють ефективні засоби, що доповнюють один одного при розробці складних систем.

Представниками часто використовуваних технологій рішень, які застосовуються при проектуванні систем є наступні:

1) XML – стандарт представлення документів

2) DCOM - об’єктно-орієнтована технологія створення розподілених систем на базі платформи Microsoft Windows.

3) CORBA – універсальна відкрита технологія для створення розподілених систем незалежно від мови програмування і платформи

4) RMI – розподілена технологія створення переносних програмних об’єктів на мові програмування Java.

 

Крім того виділяють так звані CASE- засоби, до яких відносять програмні засоби, що автоматизують визначені процеси життєвого циклу ПЗ. Ці засоби характеризуються спеціальним чином організованим сховищем проектних даних, графічними засобами для опису і документування програмних систем.

 

 Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1559;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.