ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ


Курс «Інформаційні системи і технології» містить 18 лабораторних робіт за два семестри, тематику яких складено згідно з робочою програмою курсу (таблиця …)

Тема лабораторної роботи Кількість годин
1. Знайомство з основними можливостями файлового менеджеру FAR Manager – програмою управління файлами і архівами в операційних системах сімейства Windows і надбання навичок роботи з файловими менеджерами. Знайомство з меню Пошук та надбання навичок роботи пошуку файлів і тек, створення ярликів, видалення та відновлення файлів із теки Корзина. Знайомство з програмою Провідник ОС Windows і надбання навичок роботи по створенню структури тек і файлів на флопі-диску.
2. Знайомство з програмою Панель управління ОС Windows і надбання навичок роботи із засобами налаштувань оболонки ОС Windows. Освоїти декілька прийомів виділення і переміщення фрагментів через буфер обміну. Створення графічних примітивів. Прийоми співставлення та впровадження
3. Навчитися здійснювати первинні налаштування текстового процесору Microsoft Word 2007, первинні налаштування параметрів для друку. Освоїти прийоми вводу спеціальних символів у текстовому процесорі Word 2007, набору тексту та виконання маніпуляцій із текстовим блоком.
4. Навчитися створювати документ, вводити текст, редагувати, рецензувати у текстовому редакторі Word 2007. Навчитися форматувати текст по заданим параметрам та створювати марковані та нумеровані списки у текстовому процесорі Word 2007
5. Навчитися форматувати розділи, сторінки, оформлювати газетні колонки у текстовому процесорі Microsoft Word 2007. Навчитися змінювати, створювати та застосовувати стилі, шаблони для форматування тексту у текстовому процесорі Microsoft Word 2007.
6. Навчитися працювати з формулами у середовищі Microsoft Word 2007. Навчитися створювати та редагувати рисунки, написи у полі рисунка у текстовому процесорі Microsoft Word 2007. Навчитися ефективним прийомам роботи із графічними об’єктами. Навчитися створювати графічні заголовки
7. Навчитися створювати складні таблиці малюванням. Навчитися створювати та редагувати таблиці із використанням пункту меню Таблиця контекстного меню і маніпулюванням мишею, а також створювати діаграми на основі таблиць. Закріпити вміння створювати та редагувати табилиці, а також навчитися вставляти у таблиці формули
8. Вивчити основні елементи вікна програми Excel 2007 і книги. Створення, відкриття, збереження, видалення існуючих книг, операції із робочими листами. Ввід і редагування даних. Вивчити операції з комірками, що мають ім'я, копіювання із зміною посилань на адресу комірки у формулах без зміни посилань. Вивчити ввід та обчислення формул, копіювання формул методом авто заповнення, використання відносних та абсолютних посилань. Вивчити послідовність виконання операцій у формулах, форматування даних та надання найпростішому звіту прийнятного вигляду на прикладі розрахунку короткострокового займу.
9. Оволодіти засобами автоматизації вводу даних у послідовні комірки: автозавершення, авто заповнення числами, формулами. Використання стандартних функцій. Освоїти засоби форматування документу у Excel 2007: зміну ширини стовпчиків, об’єднання комірок, управління вирівнюванням тексту, створення рамок комірок. Ознайомитися із використанням засобів попереднього перегляду документу. Навчитися використовувати ітогові функції для обчислення значень, що характеризують набір даних. Розрахунок іпотечного займу із використанням фінансової функції ПЛТ.
10. Розрахунок ефективності нерівномірних капіталовкладень за допомогою функцій ЧПС, ВНДОХ та Подбор параметра. Розрахунок ефективності капіталовкладень за допомогою функції ПС. Освоїти розрахунок плати за процентами, основної плати з використанням функцій ПРПЛТ, ОСНПЛТ, а також залишок боргу при виплаті займу. Вивчити фінансові функції БС, КПЕР, СТАВКА, що обчислюють майбутнє значення вкладу, загальну кількість періодів виплати і процентну ставку за один період.
11. Вивчити функції для розрахунку амортизації АПЛ, АСЧ, ФУО, ДДОБ. Вивчити використання надбудов Автозбереження, Майстер сумування, Майстер підстановок. Вивчити застосування команди Поиск решения для задач оптимізації. Складання найпростіших звітів про результати роботи мережі магазинів
12. Вивчити використання логічних функцій: ЕСЛИ, ИНДЕКС та ін. Вивчити функції часу і дати. Освоїти найпростіші операції із макросами у середовищі Excel 2007. Освоїти використання елементів управління та побудову об’єкт-орієнтованих програм з їх допомогою у Excel 2007.
13. Освоїти побудову графіків за заданими значеннями аргументу і функції. Вивчити побудову графіків функцій з умовами.
14. Освоїти розв’язок нелінійних рівнянь засобами Excel 2007. Освоїти аналіз даних ха допомогою методу найменших квадратів у Excel 2007.
15. Навчитися будувати графіки лінійної та степеневої функції, використавши таблицю підстановок. Вивчити операції із масивами ті вбудованими функціями роботи з матрицями. Освоїти розв’язок СЛАУ методом Гауса.
16. Знайомство із СУБД Microsoft Access 2007. Освоїти основи створення таблиць та їх зв'язків у СУБД Microsoft Access 2007. Створити базу даних засобами СУБД MS Access 2007.
17. Навчитися створювати форми та звіти у MS Access 2007 за допомогою Майстра й Конструктора.
18. Навчитися створювати та редагувати презентації у MS Power Point 2007



Дата добавления: 2016-05-31; просмотров: 1608; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2023 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.014 сек.