Інтегровані економічні інформаційні системи


Довгий час більшість прикладних ІС розвивалися у функціональних галузях, незалежно один від одного. Проте розвиток реінжинірингу бізнес – процесів, при якому необхідна реструктуризації функціональних зв’язків і ієрархічних взаємодій, зажадало різні види ІС. З’єднання бізнес–процесів з комбінацією декількох сучасних функціональних прикладних програмних засобів може бути прийнятним в деяких галузях, але не у всіх.

Інтеграція ІС прориває інформаційні бар’єри між департаментами, а також між ними і корпоративним керівництвом. Вона також зменшує дублювання зусиль. Варіант організаційної структури інтегрованою ІС представлений на рис. 12.6. Тут характерне розділення даних і сумісна реалізація бізнес – процесів крізь функціональні галузі, що дозволяє забезпечувати користувачам однієї галузі швидкий і легкий доступ в іншу галузь.

Різні функціональні менеджери зв’язані разом у просторі всієї організаційної структури.

Інтеграція існуючих незв’язаних між собою інтеграційних систем є головною проблемою багатьох організацій. Хоча архітектура клієнт-сервер і відкриті системи вирішують деякі технічні труднощі, ще існують проблеми інтеграції різних типів даних і процедур, використовуваних у функціональних галузях. Крім того, існує така проблема, як розділення і подання інформації, яка може суперечити існуючій практиці і рівню технологічної культури.

З просуванням і використанням архітектури клієнт–сервер для всього підприємства, виявляється новий виклик: як управляти всіма головними бізнес–процесами за допомогою простої архітектури програмного забезпечення в реальному часі. Інтегровані рішення, відомі як комплексне планування ресурсів підприємства, – Enterprise resource planing (ERP),

 

 

Рис. 12.6. Інтегрована інформаційна система: розділення даних і бізнес–процесів

обіцяють вигоди від збільшення до поліпшення якості, продуктивності і прибутковості.

Тобто ERP системи дозволяють найефективніше планувати всю комерційну і виробничу діяльність сучасного підприємства, зокрема фінансові витрати на проекти оновлення устаткування і інвестиції у виробництво нової лінії виробів.

До особливостей застосування сучасних ERP – систем відносяться:

- автоматизація різноманітних методів планування і управління бізнес – процесів від системи замовлень до масового виробництва з можливістю їх раціонального поєднання і настройки на особливості конкретного підприємства;

- інтегроване використання підсистем обліку, аналізу і планування збуту, виробництва, постачання і фінансування;

- реалізація сучасної технології бюджетування і забезпечення динамічної ув’язки необхідних ресурсів по всьому спектру бізнес – процесів на основі управлінського обліку витрат і аналізу консолідованої звітності;

- бізнес планування і управління окремими замовленнями і проектами з урахуванням можливих ризиків в зовнішньому середовищі і ресурсних обмежень підприємства;

- Скорочення горизонту оперативного планування до тижнів, днів і навіть у міру появи кожного нового замовлення.

На стратегічному рівні обґрунтування ухвалення рішень по випуску нової і модернізації існуючої продукції, розширенню або скороченню фінансово – господарській діяльності припускає широке використання систем підтримки ухвалення рішень на базі застосування економіко – математичних методів прогнозування, методів інтелектуального аналізу даних.

Існує два вибір шляхів використання ERP: перший вибір – це самостійний розвиток і розробка інтегрованих ERP систем; інший вибір – це використання комерційно доступного програмного забезпечення. Ведучі і найбільш популярні сучасні ERP це SAP R/3, Oracle, BAAN IV, J.D. Edwards, People Soft, Navision та інші.Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2018;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.008 сек.