Типи фінансової стійкості підприємства


Тип фінансовий Стійкий Тривимірний показник Використовувані джерела покриття витрат Коротка характеристика
Абсолютна фінансова стійкість _ S = (1, 1, 1) Власні оборотні кошти Висока платоспроможність
Нормальна фінансова стійкість _ S = (0, 1, 1) Власні оборотні кошти й довгострокові кредити Нормальна платоспроможність; ефективне використання позикових коштів; висока прибутковість виробничої діяльності
Нестійкий фінансовий стан _ S = (0, 0, 1) Власні оборотні кошти, довгострокові та короткострокові кредити Порушення платоспроможності; необхідність залучення додаткових джерел: можливість поліпшення ситуації
Кризовий фінансовий стан _ S = (0, 0, 0)   - Неплатоспроможність підприємства; грань банкрутства

 

Аналіз фінансової стійкості досліджуваного підприємства можна виконати за формою табл. 9.3 і дати докладну характеристику отриманому типу фінансової стійкості.

Таблиця 9.3

Аналіз фінансової стійкості підприємства, тис. грн.

Показники На початок року На кінець року
Джерела власних коштів
Необоротні активи
Наявність власних оборотних коштів
Довгострокові зобов'язання
Наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів
Короткострокові кредити
Загальна величина основних джерел формування запасів
Загальна величина запасів
Надлишок (недолік) власних оборотних коштів -1968 -1494
Надлишок (недолік) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів -1448 -954
Надлишок (недолік) загальної величини основних джерел формування запасів
Тривимірний показник типу фінансової стабільності (0, 0, 1) (0, 0, 1)

 

Таким чином підприємство має нестійкий фінансовий стан. Фінансова стійкість підприємства характеризується станом власних і позикових коштів, а також аналізується за допомогою системи фінансових коефіцієнтів (табл. 9.4).


Таблиця 9.4

Фінансові коефіцієнти, застосовані
для оцінки фінансової стійкості підприємства

Коефіцієнт Що показує Розрахунок Коментар
Коефіцієнт автономії Характеризує незалежність від позикових коштів. Показує частку власних коштів у загальній сумі всіх коштів підприємства   КА =   КА > 0,5 Перевищення вказує на збільшення фінансової незалежності і розширення можливості залучення коштів з боку
Коефіцієнт співвідношення позикових і власних коштів Скільки позикових коштів залучило підприємство на 1 грн. вкладених в активи власних коштів   КПВ =   КПВ < 0,7 Перевищення зазначеної межі означає залежність підприємства від зовнішніх джерел коштів, втрату фінансової стабільності (автономності)
Коефіцієнт забезпеченості власними коштами Наявність у підприємства власних оборотних коштів, необхідних для його фінансової стабільності. Критерій для визначення неплатоспроможності (банкрутства) підприємства   КВ =   КВ ³ 0,1 Чим вищий показник, тим кращий фінансовий стан підприємства, тим більше в нього можливостей проведення незалежної фінансової політики
Коефіцієнт маневреності Здатність підприємства підтримувати рівень капіталу та поповнювати оборотні кошти за рахунок власних джерел   КМ =   КМ > 0,5 Чим ближче значення показника до верхньої межі, тим більшою є можливість фінансового маневру в підприємства
Коефіцієнт співвідношення мобільних і іммобілізованих коштів Скільки оборотних коштів припадає на 1 грн. необоротних активів   КМ = Чим вище значення показника, тим більше коштів підприємство вкладає в оборотні активи
Закінчення табл. 9.4
Коефіцієнт майна виробничого призначення Частку майна виробничого призначення в загальній вартості всіх коштів підприємства   КВП =   КВП ³ 0,5 При значення показника нижче межи рекомендується залучення довгострокових позикових коштів для збільшення майна виробничого призначення
Коефіцієнт прогнозу банкрутства Частка чистих оборотних активів у всіх коштів підприємства   КПВ = Зниження показника свідчить про те, що підприємство випробовує фінансові ускладнення

 

Розрахунок і аналіз відносних коефіцієнтів фінансової стійкості виконати за формою, наведеною в табл. 9.5.

Таблиця 9.5Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 11985;


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2024 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.009 сек.