Прийняття рішень в системі експортного контролю

Експортний контроль є невід’ємною складовою частиною національної безпеки України і виконує свої завдання відповідно до законодавства та прийнятих Україною міжнародних зобов’язань у сфері нерозповсюдження. Національні системи експортного контролю держав, які їх створили, у безпековому плані направлені на забезпечення інтересів національної безпеки, а в плані економічного розвитку направлені на створення сприятливих умов для розвитку економіки і суспільства на довгострокову перспективу. В той же час розвиток технологій призводить до загострення протиріч між економічними інтересами підприємств-експортерів, тобто інтересами економічного розвитку, і інтересами національної та міжнародної безпеки.

Доцільність міжнародної торгівлі “чутливими” товарами можливо визначить співвідношенням двох базових показників – економічної ефективності та інтересів національної безпеки. Ці два показники покладені в основу прийняття рішень у системі державного експортного контролю. Але показник національної безпеки є досить багатовекторним показником, який включає в себе як суто національні інтереси, так і інтереси міжнародної безпеки.

Експортер, здійснюючи експорт “чутливих” товарів, наприклад зброї, бажає отримати можливо більший прибуток від такого експорту, тобто він бажає збільшити показник економічної ефективності експорту. Але такий експорт може стати фактором дестабілізації у регіоні, який отримує таку зброю, тобто це буде погіршувати міжнародну безпеку. Водночас такий експорт буде погіршувати і національну безпеку, насамперед її політичну складову. Таке становище відображає суть конфлікту інтересів економічного розвитку, національної безпеки і міжнародної координації під час здійснення заходів державного експортного контролю. Саме тому під час здійснення заходів експортного контролю постійно вирішується задача усунення протиріч між цілями національної та міжнародної безпеки і цілями економічного розвитку.

З метою прийняття обґрунтованих рішень про згоду на експорт “чутливих” товарів (надання чи ненадання дозволів на експорт таких товарів) в національних системах експортного контролю розглядаються як поточні, так і перспективні показники, які мають суттєвий вплив на такі рішення. Схема прийняття рішень про згоду на експорт “чутливих” товарів з врахуванням зазначених базових показників наведена на мал. 6.3.

У показниках “економічного розвитку” враховується “поточна економічна ефективність”, тобто ефективність у короткостроковий період, та “перспективна економічна ефективність”, тобто ефективність на тривалий період після фактичного експорту товарів.

Показник безпеки складається з двох показників – національної безпеки та міжнародної безпеки, кожен з яких також має показники поточної та перспективної безпеки.

 

 Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 652; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2018 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей. | Обратная связь
Генерация страницы за: 0.007 сек.