Базова термінологія експортного контролю

З метою створення однозначного розуміння термінів, що застосовуються у галузі експортного контролю, Законом “про експортний контроль” введено відповідну базову термінологію. Керуючись нормами цього закону, нижче наводяться деякі роз’яснення стосовно змістового наповнення таких термінів.

Міжнародні передачі товарів

Термін “міжнародні передачі товарів” означає експорт, імпорт, реекспорт товарів, їх тимчасове вивезення за межі України або тимчасове ввезення на її територію, транзит товарів територією України, а також будь-які інші передачі товарів, що здійснюються за межами України, за умови участі в них суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів.

Цей термін вживається як узагальнююче значення для всіх форм передач товарів військового призначення, товарів подвійного використання та інших товарів, щодо яких відповідно до закону застосовуються процедури державного експортного контролю (стаття 10 Закону). Цей термін також охоплює і передачі управління чи володіння товаром, а також передачі майнових прав на товар.

За змістом до поняття “міжнародні передачі товарів” відносяться будь-які дії, що пов’язані з експортом, імпортом, реекспортом, транзитом товарів, тимчасовим вивезенням чи ввезенням товарів, за умови, що вони відбуваються за межами території України (тобто поза межами кордону України та поза межами об’єктів, що відносяться до території України) з обов’язковою участю у них суб’єктів здійснення міжнародних передач товарів.

Ембарго

Термін “ембарго (повне або часткове)” означає заборону чи обмеження експорту товарів до держав, визначених міжнародними організаціями, членом яких є Україна, або до держав, щодо яких проводиться відповідна національна політика.

Товари

Термін “товари” означає товари військового призначення та подвійного використання. Саме ці класи товарів визначені у преамбулі закону “про експортний контроль”. Але у статті 10 цього Закону визначено і такий клас товарів як “товари, не внесені до списків”, до яких, у випадках, визначених цією статтею Закону, також можуть бути застосовані процедури державного експортного контролю.

Під списками розуміються відповідні затверджені Кабінетом Міністрів України:

список товарів військового призначення;

списки товарів подвійного використання.

Таким чином, у загальному вигляді для цілей експортного контролю термін “товари” слід трактувати у більш широкому значенні, саме тому у тексті цього посібника застосовуються узагальнююча форма визначення товарів, а саме “чутливі” товари.


Дата добавления: 2016-07-27; просмотров: 1344; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.