Технологічні процеси реалізації та споживання туристичного продукту

Технологічний процес реалізаціїї туристичного продукту заключається в реалізації маркетингової стратегії, впершу чергу, туроператора – виробника туристичного продукту. Але кожна турагенція розробляє свою маркетингову стратегію як роздрібний реалізатор вже виробленого турпродукту. У випадку, коли турагенція є структурною складовою великого туроператора, вона керується його стратегією.

Але, як правило, реалізацією туристичного продукту споживачу у виді комплексів (інклюзив-тури) чи у виді вільного набору послуг (замовлені тури) займаються турагенства.

Турагент- це господарюючий суб'єкт чи індивідуальний підприємець, що здобуває тури по туристичних маршрутах, розробленими туроператором, випускає по них путівки і реалізує ці путівки туристам.

Турагенти, як правило, не володіють засобами обслуговування і виступають у ролі посередників між підприємством туристичного обслуговування і покупцем туристичної путівки.

Турагентство - досить розповсюджений вид бізнесу в туризмі. Конкуренція підштовхує туристичні фірми до пошуку своєї ніші в турбізнесі за допомогою пристосування до реального попиту з урахуванням розходжень між окремими групами споживачів. Значна частина фірм діє як роздрібні турагентства, працюючи з клієнтами прямо.

Основні задачі турагентства:

· повне і широке висвітлення можливостей відпочинку і подорожей по всіх наявних турах, курортам, туристичним центрам і ін.;

· просування цієї інформації за допомогою реклами;

· організація продажу туристичного продукту відповідно до сучасних методів торгівлі, а також використовуючи специфіку й особливості туристичного ринку.

Туристичні агентства можуть мати різноманітні форми:

· чисто туристичні агентства з продажу турів, сформованих туроператорами, на умовах комісійної винагороди;

· транспортно-туристичні агентства по організації транстурів. Тут виникають перспективи для створення спільних підприємств із транспортними організаціями: авіаціонно-транзитними підприємствами, авіакомпаніями, залізницями . Варіантом взаємодії з перевізниками також є агентсткі угоди по реалізації транспортних квитків;

· турагентства (бюро реалізації) при туроператорі, що реалізують в основному власні продукти, але які продають і придбані тури.

З погляду спеціалізації турагентства можуть бути багатопрофільними (найбільш поширені), тобто здійснюючими комплексне обслуговування будь-яких видів клієнтів, включаючи відпускників, відряджених і групи. Існують також і спеціалізовані турагентства, найбільш розповсюдженими з який є комерційні турагентства, що спеціалізуються на організації ділових поїздок для великих компаній, включаючи конгрессне обслуговування, а також агентства, що спеціалізуються на поїздках на відпочинок. Саме останні, як правило, пропонують найбільш широкий вибір турів, круїзів і пакетних поїздок на курорти, у популярні місця відпочинку і розваг.

Фінансове забезпечення відповідальності туроператора та турагентаВ статті 15. Закону україни „Про туризм” зазначається, що з метою забезпечення прав та законних інтересів громадян - споживачів туристичних послуг туроператор та турагент зобов'язані здійснити фінансове забезпечення своєї цивільної відповідальності (гарантією банку або іншої кредитної установи) перед туристами.Туроператор для покриття своєї відповідальності за збитки, що можуть бути заподіяні туристу в разі виникнення обставин його неплатоспроможності чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом, які пов'язані з необхідністю покриття витрат туриста з його повернення в місце постійного проживання (перебування), відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених договором, повинен надати підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності (гарантію банку або іншої кредитної установи) перед туристом, в установленому порядку.Турагент для покриття своєї відповідальності за збитки, що можуть бути заподіяні туристу в разі виникнення обставин його неплатоспроможності чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом, та які пов'язані з необхідністю відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених договором, повинен надати підтвердження фінансового забезпечення своєї відповідальності (гарантію банку або іншої кредитної установи) перед туристом, в установленому порядку.Мінімальний розмір фінансового забезпечення туроператора має становити суму, еквівалентну не менше ніж 20000 євро. Розмір фінансового забезпечення туроператора, який надає послуги виключно з внутрішнього та в'їзного туризму, має становити суму, еквівалентну не менше ніж 10000 євро. Мінімальний розмір фінансового забезпечення турагента має становити суму, еквівалентну не менше ніж 2000 євро.Будь-які суми, надання яких гарантується фінансовим забезпеченням цивільної відповідальності туроператора, використовуються виключно для задоволення вимог, що висуваються на підставі та за наявності обставин, зазначених у цій статті.Відшкодування збитків, заподіяних туристу в разі виникнення обставин неплатоспроможності туроператора (турагента) чи внаслідок порушення процесу про визнання його банкрутом, здійснюється відповідною кредитною установою на підставі заяви туриста, договору на туристичне обслуговування (ваучера) та документів, що підтверджують невиконання туроператором (турагентом) договірних зобов'язань.

Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1541; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2021 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.018 сек.