Інформаційні технології створення туристичного продукту

Інформаційні технології в туризмі- сукупність методів і способів збору, організації, обробки і передачі інформації за допомогою комп'ютерів і комп'ютерних мереж. Дані системи дозволяють оптимізувати роботу і прогнозувати різні ситуації з використанням принципів ризик-менеджменту і т.д. В даний час інформаційні технології в туризмі включають сучасну офісну техніку (персональний комп'ютер, засоби зв'язку, офісну оргтехніку, аудио- і візуальну техніку, автоматизоване робоче місце) і власне інформаційні технології (комп'ютерні прикладні програми, локальні і глобальну комп'ютерні мережі, мультимедійні технології, системи бронювання і резервування). Розвиток нових інформаційних технологій в туризмі здійснюється за наступними напрямками: локальна автоматизація офісу, впровадження прикладних програм формування, просування і реалізації турпродукту, використання систем керування базами даних і локальних комп'ютерних мереж, впровадження телекомунікаційних систем резервування і бронювання, використання мережі Інтернет і впровадження мультимедійних маркетингових систем. Основними принципами розробки і впровадження нових досягнень науково-технічного прогресу в області інформаційних технологій в туризмі є:

а) принцип "безпаперового офісу" (виконання робіт у режимі реального часу on-lіne);

б) замкнутий технологічний цикл "клієнт - турагент - туроператор - послуга - аналіз";

в) впровадження локальних офісних технологій для маркетингу, туроператорів, турагентів і ін.;

г) розробка офісних програм загального користування і спеціальних програм на замовлення конкретних фірм;

д) принцип автоматизації конкретного робочого місця і т.д.

Нові технології для туристського офісу створюються на основі використання інтерактивних можливостей лазерних мультимедійних технологій на СD-дисках і забезпечуються сервісним супроводом і гарантійним обслуговуванням.

Комп'ютерні прикладні програми –комп’ютерні програми, розроблені для туризму з метою автоматизації процесів процесів формування, просування та реалізації туристичного продукту. Більшість програм дозволяють контролювати оплату турів, друк платіжних документів, вести календарний облік місць в готелі та на транспорті. Ці програми дозволяють автоматизувати розрахунок вартості туру з врахуванням індивідуальних та групових знижок, комісійних, курсів валют, виконувати всі функції у рамках єдиної системи або в рамках локальної мережі. В основному комп'ютерні прикладні програми виконують чотири головних режими роботи: ведення інформаційних довідників, виробництво турів, обслуговування клієнтів та бухгалтерія. Існує 2 типи прикладних програм: „гнучкі”, котрі дають можливість без звернення до розроблювача самостійно змінювати формати даних, що зберігаються, форми документів і т.д., „жорсткі”, в яких будь-які зміни не можливі без програмістів. До цих програм відносяться: „Само-тур”, „Турбо-тур”, „АИСТ-2,5”, „Tur-Win” та ін. Крім того, існують комп’ютерні прикладні програми з автоматизації туроператорської діяльності „Touroperator-2000”, з інтеграції мережі роздрібного продажу туристичних послуг „Travelnet-2000”, „Traveloffice-2000”, з автоматизації маркетингової роботи з діловими партнерами „Travel Partner-2000” та ін.

Для створення туристичного продукту, або продажу вже готового туру за комісійними необхідно володіти великою кількістю інформації: наявність готелів, ціна, наявність в цих готелях вільних місць, можливість забронювати місця як в готелі так і на транспорті і т.д.. Вся ця інформація може швидко змінюватись. З появою всесвітньої мережі Internet проблема з повнотою та своєчасністю інформації майже відпала. Всі туроператори та турагенства в своїй роботі використовують мережу Internet. Крупні турфірми підтримують свої сайти (деякі просто рекламні, а деякі створюють Internet-магизини).

Кожен виробник має мету донести свій продукт до споживача. Якщо охарактеризувати одним словом кінцевий проект турфірми - це реалізація бажань клієнта. Труднощі полягають у тім щоб сполучити ці бажання з можливостями клієнта і з пропозиціями, що існують на даний момент на ринку. Титанічна праця менеджера турфірми полягає в обробці величезного обсягу інформації, необхідної для оптимального вибору туру по заданим туристами параметрам. Для наочності уточнімо, що середньостатистичне агентство переглядає в день інформацію, яку можна розмістити на 50 кг. друкованої продукції! А от від уміння обробити інформацію швидко і якісно і залежить кількість клієнтів, а значить і успіх бізнесу.

На сьогоднішній день туристичний ринок України представляє із себе величезну масу неструктурованої, несистематизованої інформації (часта зміна цінових пропозицій, різномаїття надання інформації від туоператорів, плутанина з назвами готелів, курортів, недостача фотоматеріалів по готелях, несвоєчасна інформація з stop-sale і т.п.).

Усе це найчастіше створює атмосферу хаосу і плутанини й затрудняє роботу як турагенств, так і туроператорів: турагенства захлинаються від надлишку щохвилини прибуваючих спецпропозицій, а туроператори не можуть оперативно й у повному обсязі донести свої пропозиції до кінцевого споживача...

Частково ці проблеми допомагають вирішити, вже існуючі інформаційні системи бронювання. На заході їх використовують із середини 60-х років. У Росії інформаційними системами успішно користуються із середини 90-х років.

Для України поява подібної програми - подія безпрецедентна.

Інформаційно-пошукова система на Україні №1 Проект "Gагарин" (www.gagarin.com.ua) був створений для трьох складових туристичного ринку - туроператора, турагента і туриста. Його ціль - надати максимальну інформацію про ринок, створити єдину цілісну картину, допомогти агентствам швидко і впевнено орієнтуватися на туристичному ринку, операторам не розпорошувати свої сили на пошук зацікавлених агентств. Турист, зайшовши на сайт проекту, одержує можливість самостійно і швидко обрати бажаний тур за будь-якою комбінацією параметрів і придбати його в найближчому агентстві (розділ "де купити"),

Користаючись системою турагентство одержує:

- доступ до постійно обновлюваної Бази Даних, де зібрані всі пропозиції від максимальної кількості туроператорів - близько 20 000 тис. турів;

- можливість швидкого пошуку інформації з наступного параметрам: тип відпочинку, країна, курорт, готель і його категорія, дата від'їзду і повернення, кількість днів відпочинку, вартість туру;

- можливість сортування пропозицій за ціною, термінами, комісією, назвою і категорією готелю й ін. параметрам;

- доступ до бази даних по курортах і готелях - 120 країн, 1500 курортів і більш 9000 готелів;

- можливість не обмежувати себе у виборі оператора - менеджер може бачити і порівнювати аналогічні пропозиції від різних туроператорів;

- можливість значно скоротити кількість дзвоників туроператорам;

- можливість швидко відповідати на питання клієнта;

- можливість додаткового залучення клієнтів - користувачів мережі Інтернет;

- збільшення числа клієнтів, що обслуговуються, за рахунок швидкості обробки, повноти інформації, що дається, і можливості запропонувати самі привабливі ціни;

- значне збільшення прибутку;

- вигідна відмінність від конкурентів.

Туроператорам проект "Gагарин" дає можливість представити свої пропозиції для величезної зацікавленої аудиторії (агентств і клієнтів) з мінімальними витратами, дозволить залучити до співробітництва більшу кількість агентств, збільшить продаж, виділить із загальної маси ексклюзивні тури.


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 1973; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.027 сек.