Основні напрями зниження транспортних витрат

 

За інших рівних умов основними напрямками зниження транспортних витрат являються три наступні напрямки:

- зменшення обсягу перевезених вантажів;

- зниження суми витрат на 1 т/км перевезених вантажів;

- усунення усіх видів нераціональних перевезень.

Напрям перший. Обсяги перевезених вантажів залежать:

- від обсягів виробництва на підприємствах;

- від географічного розміщення підприємств харчової промисловості;

- від виду випущеної продукції.

Скороченню обсягу перевезень і відповідно, витрат на перевезення сприяє:

- Наближення підприємств до джерел сировинних ресурсів;

- Наближення підприємств до районів споживання продукції;

- Раціоналізація упаковки;

- Поліпшення транспортно-економічних зв'язків між підприємствами.

Напрям другий. Зниження суми витрат на 1 т/км перевезених вантажів досягається за рахунок вибору найбільш дешевого і/або зручного виду транспорту (автомобільного, залізничного, водного або повітряного) чи комбінації із декількох видів транспорту. Вибирається той вид транспорту, що дозволяє в конкретних умовах здійснити перевезення вантажів від конкретних постачальників до споживачів із найменшою сумою транспортних витрат.

Напрям третій – усунення усіх видів нераціональних перевезень. Саме цей напрям зниження транспортних витрат ми розглянемо сьогодні більш докладно.

Комплексним критерієм якості управління логістичними процесами у сфері транспорту є ступінь раціоналізації сукупних перевезень. На жаль, на практиці роз'єднаність дій учасників транспортних процесів призводить до появи нераціональних вантажних перевезень.

Нераціональними вважаються ті вантажні перевезення, які збільшують витрати праці і коштів в порівнянні з витратами раціональної організації транспортування.

- Зустрічні перевезення;

- Надмірно дальні перевезення;

- Зайві перевезення;

- Кругові перевезення;

- Повторні перевезення – виділяють не всі автори.

Зустрічними називаються перевезення, коли на однаковому транспорті або різних видах транспорту однорідна продукція перевозиться у зустрічних напрямах. Такі перевезення можуть бути явно зустрічними, коли вантажні потоки одночасно просуваються в протилежних (зустрічних) напрямах по одній і тій же ділянці шляху. Розрізняють також приховано зустрічні перевезення, коли однорідні вантажі перевозяться в протилежних напрямах по різних ділянках шляху.

Зустрічні перевезення— один з найбільш поширених видів нераціональних перевезень; викликають зайвий пробіг рухомого складу, зайві витрати на перевезення і уповільнення товарообігу. Частина зустрічних перевезеньспричинена недоліками в розміщенні продуктивних сил, а також недосконалістю планування постачання, збуту і перевезень. Зустрічні перевезенняоднорідних, але неоднакових за якістю вантажів не є нераціональними.

Надмірно дальні перевезення — це ті, при яких вантажні потоки надходять в пункти призначення з віддалених районів за наявності можливості генерації аналогічних потоків з близько розташованих джерел (є товар близько, а везуть здалеку).

Зайвими перевезеннями називаються ті вантажні потоки, які спрямовані в пункти призначення, де однорідна продукція вже є | в достатній кількості, та цю продукцію вивозять у інших напрямках (своє вивозять, а чуже привозять).

Повторні перевезення, при яких вантажний потік від вантажовідправника прямує не прямо до споживача, а надходить в проміжну ланку логістичного ланцюга(на базу, склад), а звідти в тому ж обсязі на тому ж виді транспорту, для пересування в інші ланки або безпосередньо споживачам.

Кружнимивважаються ті перевезення, які здійснюються не по найкоротших відстанях (непрямі шляхи – занадто кружні і довгі).

Необхідно наголосити, що поділ перевезень на раціональні та нераціональні є дуже умовним і змінюється в залежності від конкретних умов перевезення.

Всі види нераціональних перевезень з’являються за рахунок недоліків у роботі оперативного планування і служби логістики. Нераціональні перевезення призводять:

- до підвищення логістичних і передусім транспортних витрат,

- до додаткового завантаження транспортних шляхів за рахунок збільшення кількості транспортних засобів,

- і як наслідок, втрати синергетичного ефекту по макрологістичній системі в цілому.

На обсяг нераціональних перевезень впливають:

- число постачальників і споживачів;

- складність транспортних зв'язків між ними;

- складність і недосконалість методів розробки планів перевезень.

Для харчової промисловості усунення нераціональних перевезень має ще одне важливе значення. Продукція харчових підприємств характеризується специфічними особливостями, які викликають додаткові транспортні витрати.

 


Дата добавления: 2016-07-22; просмотров: 2468; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ


Поиск по сайту:

Воспользовавшись поиском можно найти нужную информацию на сайте.

Поделитесь с друзьями:

Считаете данную информацию полезной, тогда расскажите друзьям в соц. сетях.
Poznayka.org - Познайка.Орг - 2016-2022 год. Материал предоставляется для ознакомительных и учебных целей.
Генерация страницы за: 0.027 сек.